1. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah`a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti. Allah, ikinizin konuşmasını işitmektedir. Çünkü Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizden zıhar yapanlar/hanımlarını annelerine benzetenler bilmelidirler ki, o hanımlar onların anaları değillerdir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah affedicidir; bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hanımlarından zıhar ile ayrılmak isteyip sonra söylediklerinden dönenlerin hanımlarıyla cinsel ilişkide bulunmadan önce bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Köle azad etmeye imkân bulamayan kişi, hanımıyla cinsel ilişkide bulunmadan önce kesintisiz iki ay oruç tutsun. Buna da gücü yetmezse, altmış fakiri doyursun. Bu hafifletme, Allah`a ve Peygamber`ine inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah`ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Âyetleri apaçık indirmemize rağmen Allah`a ve Peygamber`ine karşı çıkanlar, kendilerinden öncekilerin aşağılandıkları gibi aşağılanacaklardır. Sözlerimizi inkâr edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah, onların hepsini dirilttiği gün, kendilerine yaptıklarını haber verecektir. Onlar unutsa da, Allah onları sayıp dökecektir. Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerde ve yerde olan biten her şeyi Allah`ın bildiğinden haberin yok mu? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O`dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O`dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunursa bulunsunlar, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Sonra, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gizli konuşmaktan yasaklandıktan sonra o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygambere karşı gelmek hususunda gizlice toplananları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman, seni Allah`ın selâmlamadığı bir şekilde selâmlıyorlar. İçlerinden de, “Söylediklerimiz yüzünden Allah`ın bizi cezalandırması gerekmez miydi?” diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Orası ne kötü varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Gizlice toplanıp konuşursanız; günah, düşmanlık ve Peygambere karşı gelme hususunda toplanmayınız. Ancak iyilik ve takvâ konusunda toplanıp konuşunuz. Huzurunda toplanacağınız Allah`a saygı duyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnananları üzmek için gizli toplantılar yapmak, şeytandandır. Halbuki, Allah`ın izni olmadan şeytan onlara hiçbir zarar veremez. İnananlar yalnız Allah`a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey inananlar! Size, “Meclislerde yer açın!” dendiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size, “kalkın” dendiği zaman da kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey iman edenler! Peygamberle özel olarak konuşmak istediğinizde, özel konuşmanızdan önce sadaka veriniz. Bu, sizin için daha iyidir ve daha temizdir. Eğer verecek sadaka bulamazsanız, biliniz ki Allah affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Özel konuşmanızdan önce sadakaları vermekten çekindiniz mi? Çünkü sadaka vermeyi yerine getirmediniz; Allah da sizi affetti. Artık namazı kılınız, zekâtı veriniz, Allah`a ve Peygamberine itaat ediniz. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah`ın öfke duyduğu bir toplumu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Bile bile yalan yere yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah onlar için çok ağır ceza hazırladı. Çünkü yaptıkları çok kötü bir şeydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yeminlerini kendilerine kalkan edinip, Allah yolundan alıkoyuyorlar. Artık onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ne malları ne de çocukları Allah`a karşı bir yarar sağlar. Onlar cehennemliklerdir, orada süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Allah onların hepsini yeniden diriltecek, onlar da dünyada size yemin ettikleri gibi, O`na da yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. İyi biliniz ki, onlar gerçekten yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah`ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi biliniz ki, şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah`a ve Peygamberine karşı gelenler sürüm sürüm sürüneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah, “Kesinlikle ben ve peygamberim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Çünkü Allah güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah`a ve âhiret gününe inanan bir toplumun, onlar kendilerinin babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa da, Allah`a ve Peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte onlar, kalplerine imanı yazdığı, katından bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada süreli olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah`tan memnun olmuşlardır. İşte onlar Allah`ın tarafında olanlardır. İyi biliniz ki, Allah`ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster