1. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah`ı anmaktadır. O, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitap ehlinden inkâr edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O`dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah`tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. Allah, yüreklerine korku saldı. Evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey ileriyi görenler, bu olayı değerlendiriniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Âhirette de onlar için cehennem azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, onların Allah`a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah`a karşı gelirse, bilsin ki, Allah`ın cezalandırması çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz, yahut onu kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah`ın izniyle ve yoldan çıkanları rüsvâ etmek için olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah`ın onların mallarından Peygamberine verdiği ganimetlere gelince; siz bu malları elde etmek için ne at koşturdunuz, ne de deve. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere galip kılar. Allah`ın gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah`ın fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Bu taksim, malların içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaması içindir. Peygamber size ne verdiyse onu alınız, size ne yasakladıysa ondan da sakınınız. Allah`a saygılı olunuz, çünkü Allah`ın azabı çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah`ın lütfunu ve rızasını kazanma arzusundan, Allah`a ve Peygamberine yardım ettiklerinden dolayı, yurtlarından çıkarılan ve mallarından mahrum edilen fakir muhâcirlere de verilir. İşte onlar özü-sözü doğru kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Daha önce Medine`yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile muhâcirleri kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin kıskançlığından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, inananlara karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkatlisin; çok merhametlisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Münafıkların, kitap ehlinden inkâr eden kardeşlerine, “Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkacağız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayacağız. Eğer sizinle savaşırlarsa kesinlikle size yardım edeceğiz” dediklerinden haberin yok mu? Allah onların göz göre göre yalan söylediklerine tanıklık ediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kitap ehlinin kâfirleri yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşırlarsa onlara yardım etmezler. Onlara yardım etmeye çalışsalar bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kesinlikle, siz onların kalplerine Allah`tan daha çok korku salmaktasınız. Bunun sebebi, onların, anlamayan bir toplum olmalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar sizinle topluca savaşamazlar. Ancak surla çevrilmiş kalelerde veya surların arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki düşmanlıkları şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri darmadağınıktır. Bunun sebebi onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onların durumu, kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanlara benzemektedir. Onlara acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Münafıklar şeytan gibidirler. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der. İnsan inkâr edince de, “Ben senden uzağım; çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah`tan korkarım” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Böylece her ikisinin de âkıbeti, süreli olarak kalacakları ateş olur. İşte bu, zâlimlerin cezasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ey iman edenler! Allah`tan sakının ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah`tan sakının! Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`ı unutan ve bu yüzden Allah`ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız! Onlar yoldan çıkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ateşe mahkûm olanlar ile cenneti hak edenler eşit olamazlar. Cenneti hak edenler kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu Kur`ân`ı bir dağa indirmiş olsaydık, Allah korkusundan onu baş eğmiş, çatlamış, yarılmış görürdün. Bu misalleri, düşünmeleri için insanlara anlatıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. Görülen ve görülmeyen her şeyi bilir. O, rahmetin ve merhametin kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. O, mülkün sahibi ve hâkimidir. Kutsal kurtuluşun tek kaynağıdır. Güven verendir, iman bağışlayandır. Görüp gözetendir. Güçlüdür, istediğini zorla yaptırandır. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların eş koştuklarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O Allah, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O`nundur. Göklerde ve yerde her şey O`nu övgüyle anar. O`nun her şeye gücü yeter; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster