هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ’aliymun.
Kelime
Anlamı
Kökü
هُوَ
O
الْأَوَّلُ
ilktir
وَالْاخِرُ
ve sondur
وَالظَّاهِرُ
ve zahirdir
وَالْبَاطِنُ
ve batındır
وَهُوَ
ve O
بِكُلِّ
her
شَيْءٍ
şeyi
عَلِيمٌ
bilendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O’nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır. Yani O’ndan önce hiç birşey yoktu ve hiç birşey de O’nun gibi sonsuz olmayacaktır. İlk ve son O’dur. O’nun varlığı ve birliği, pek çok delillerle gözüküp durmaktadır. Ve O’nun zatının hakikatı gizlidir, akıllar O’nu idrak edemez ve O herşeyi tamamıyle bilendir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "HÛ"dur, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ("HÛ"dan gayrı olarak hiçbir şey yoktur)! O Bi-küllî şey’in (Esmâ’sıyla her şey’i yaratmış olan olarak) Aliym’dir (Bilen’dir şeylerin tamamını)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O her seyden oncedir; kendisinden sonraya hicbir seyin kalmiyacagi son’dur; varligi asikardir; gercek mahiyeti insan icin gizlidir. O her seyi bilir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O, Evvel’dir (O’ndan önce hiçbir şey yoktur ve O’nun öncesi de yoktur). Âhir’dir (her şey O’nda son bulur, O’nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir’dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın’dır (zâtı ve mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıltığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, ilktir (her şeyden önce mevcut olandır) ve sondur (her şey yok olduktan sonra geriye kalacak olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatını hakikati gizli olup duygularla bilinmeyen ve gözlerle görünmeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Bâtın’dır. Şüphesiz O, her şeyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey’i kemâliyle bilendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O, Evvel (herşeyden önce var olan)dır, Âhir (herşeyin helâkinden sonra bâki kalan)dır, Zâhir (delilleriyle varlığı apaçık olan)dır ve Bâtın (akılların O`nu idrâk edemediği, Zât`ının hakikati bilinmeyen)dir. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O; hem Evvel’dir, hem Ahir’dir, hem Zahir’dir, hem Batın’dır. Ve O; her şeyi bilendir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah İlk dir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O’nu işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dâhilinde var olurlar) ve O her şeyi en iyi bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O, İlk ve Sondur; hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik ve O, her şeyin bilgisine sahiptir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  el-Evvel ve el-Ahir`dir; ez-Zahir ve el-Batın`dır; ve O her şeyi en iyi bilendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (2-3) Göklerin ve yerin mülkü O’nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O, ilktir (her şeyden önce mevcut olandır) ve sondur (her şey yok olduktan sonra geriye kalacak olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatını hakikati gizli olup duygularla bilinmeyen ve gözlerle görünmeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O, evvel’dir; zaman itibariyle eksi sonsuzdur (∞) ve Âhir’dir; zaman itibariyle artı sonsuzdur (+∞). Zâhir (akıl gereği, alemlerin yaratıcısı olduğu açıktır) ve Bâtın’dır (akıl gereği, sonsuz kudretin zatı şimdilik gözümüzün kapsama alanı dışındadır). O, herşeyi hakkıyla bilendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Evvel O’dur, Âhir O. Zahir O’dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zâhirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) bâtındır (zâtının hakikati gizlidir, akıllar O’nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İlk ve son O’dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O’dur. O, her şeyi bilendir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır. O, her şeyi bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Âhir’dir O, sonu yoktur; Zâhir’dir O, her şeyde belirir; Bâtın’dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He is the First and the Last, the Evident and the Immanent: and He has full knowledge of all things.