1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgün için yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız, onlar da kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah, hiç ummadıkları yerden kendilerine geldi ve kalplerine korku saldı. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem mü’minlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ibret alın ey basiret sahipleri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eğer Allah onların üzerlerine sürgünü yazmamış olsaydı elbette kendilerine dünyada azab ederdi. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu onların Allah’a ve Peygamber’ine karşı gelmeleri dolayısıyladır. Kim Allah’a karşı gelirse Allah cezası şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Her hangi hurma ağacı kestiyseniz yahut kökleri üzere ayakta bıraktıysanız Allah’ın izniyle ve yoldan çıkmış olanları rezil etmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın, onlardan Peygamber’ine verdiği ganimet(e gelince); siz onlar için ne at koşturdunuz ne de deve. Ancak Allah elçilerini dilediklerinin üzerine musallat eder. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalilerinden Peygamber’ine verdiği ganimet Allah’a, Peygamber’ine, (Peygamber’e) akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Böylece (bu mal) içinizden zenginler arasında dolaşıp duran bir varlık olmasın. Peygamber size neyi verirse onu alın, size neyi yasaklarsa ondan geri durun ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah cezası şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (O ganimetler bir de) hicret etmiş olan fakirleredir ki onlar yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk arar, Allah’a ve Peygamber’ine yardım ederler. İşte onlar doğrulardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce o yurda yerleşen ve imana sarılanlar kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile (onları) kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçen kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalplerimize bir kin koyma. Rabbimiz! Şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Andolsun eğer siz çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Size karşı asla hiç kimseye itaat etmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa muhakkak size yardım ederiz.’ Oysa Allah, onlar yalancı olduğuna şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki onlar çıkarılırlarsa (münafıklar) onlarla beraber çıkmazlar ve onlara karşı savaşılırsa kendilerine yardım etmezler. Yardım etseler bile, muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların kalplerinde sizin saldığınız korku Allah’ınkinden daha şiddetlidir. Bu onların anlamayan bir topluluk olmalarından dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar sizinle toplu halde ancak müstahkem şehirlerde veya surların arkasından çarpışabilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise pek şiddetlidir. Sen onları toplu halde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Bu onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Tıpkı kendilerinden kısa süre önce yaptıklarının cezasını tatmış olanlar gibi. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi Allah’tan korkuyorum’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonuçta her ikisinin de sonları, sonsuza kadar ateşin içinde kalmaları oldu. İşte zalimlerin cezaları budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve kişi yarın için önden ne gönderdiğine baksın. Allah’tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ı unutan bu yüzden O’nun da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı; işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak onu baş eğmiş, Allah’ın korkusuyla parçalanmış görürdün. İşte biz bu örnekleri, belki düşünürler diye insanlara veriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de görüleni de bilendir. O Rahman’dır, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Mülkün sahibidir, kutludur, esenlik verendir, güven verendir, gözetip koruyandır, yücedir, her şeye buyruğunu geçirendir, pek uludur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, yaratan, yoktan vareden, şekillendiren Allah’tır. En güzel adlar O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster