1. Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve senin için, zikrini yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O’nu öv, hamdet, zikret, tesbih et). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster