1. İncire ve zeytine andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve tûri sînîne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster