1. Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalem ile öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nehyedeni (men edeni) gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir kulu namaz kıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya takvayı emretti ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalancı günahkâr alın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster