وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
Ve le kad saddeka aleyhim iblısü zannehu fettebeuhü illa ferıkam minel mü’minın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
ve andolsun
صَدَّقَ
doğru çıkardı
عَلَيْهِمْ
onlar hakkındaki
إِبْلِيسُ
İblis
ظَنَّهُ
zannını
فَاتَّبَعُوهُ
(hepsi) ona uydular
إِلَّا
dışındakiler
فَرِيقًا
bir bölümü
مِنَ
-dan
الْمُؤْمِنِينَ
inananlar-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve andolsun ki İblis’in, onlar hakkındaki zannı doğru çıktı, derken, inananlardan bir bölükten başka hepsi de ona uydu.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Andolsun, İblisin onlar hakkındaki tahmini doğru çıktı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki İblis’in onların (insanların) hakkındaki zannı doğru çıktı da, iman edenler dışındakiler ona tâbi oldular.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun ki İblis onlar hakkındaki kanaatini doğru çıkardı. Böylece mü’minlerden bir grup dışında (hepsi) ona uydular.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu, böylelikle iman eden bir grup dışında, ona uymuş oldular.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gerçekten İblis, insanlar aleyhindeki, (muhakkak onları azdıracağım) vaadini yerine getirdi. Onun için, müminlerden ibaret bir fırkadan başkası, İblis’e tâbi oldular.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir grubun dışında hepsi ona uydular.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki Iblis, onlar hakkindaki gorusunu dogru cikartmis; inananlardan bir topluluk disinda hepsi ona uymuslardi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki, İblîs onlar hakkındaki zan ve tahminini doğruya çıkarmış ; mü’minlerden bir topluluk dışında hepsi de ona uymuşlardı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun ki, İblis, onlara ilişkin beklentisini gerçekleştirmiş ve bir grup mü`minin dışında hepsi ona uymuştu.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. Gerçeği onaylayan bir grup hariç ona uydular.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yine yemin ederim ki, İblis onlar hakkındaki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Şeytan, onlara ilişkin beklentisini gerçekleştirmiş ve bir grup mü’min dışında hepsi ona uymuştu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu; böylelikle inançlılardan bir grup dışında, ona uymuş oldular.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun, İblîs onlar aleyhindeki zarınını gerçekleşdirmişdi de, îman edenlerden bir zümre haaric olmak üzere, (tamamen) ona uymuşlardı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  And olsun ki İblis, onlar hakkındaki (çoğunu azdırıp, samîmî kulları ise kandıramayacağına dâir) zannını doğru çıkardı da mü`minlerden (ihlâslı olan) bir zümre hâriç, ona uydular.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmış ve mü’minlerden bir topluluk hariç ona tabi olmuşlardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İblis, onları yoldan çıkaran bu kararlarını doğrulayıp destekleyince, inananların bir kısmı dışında kalanlar, İblisin yolunu takip edip ona uydular.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu. Böylelikle müminlerden bir grup dışında onlar, ona (İblis’e) uymuş oldular.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Doğrusu İblis, onlar hakkında doğru söylemişti, çünkü (içlerindeki) bazı müminler hariç, tümü o(nun çağrısı)na uydular.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve doğrusu İblis, onların aleyhinde kanaat belirtirken yanılmamıştı; nitekim bir gurup inanan hariç geri kalanların hepsi ona uydular.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Andolsun ki, şeytan onların aleyhindeki zannını tahakkuk ettirmiş oldu. Ona tâbi oldular. Ancak mü’minlerden bir zümre müstesna.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki İblis onların aleyhindeki zannını gerçekleştirdi. Müminlerden bir fırka hariç olmak üzere hepsi ona uydular.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Gerçek şu ki, İblisin onlarla ilgili zannı doğru çıktı! Onlar, ona uydular. İnananlardan bir topluluk dışında!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Şeytan, onlara ilişkin beklentisini gerçekleştirmiş ve bir grup mü’min dışında hepsi ona uymuştu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Hakikaten İblis onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi, muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı, inanan bir bölükten başka (hepsi) ona uydular.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İblis onlar hakkındaki düşüncesini doğruladı ve mü’min bir grup dışında ona tabi oldular.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu, böylelikle, iman etmekte olan bir grup dışında onlar, ona uymuş oldular.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, İblis onlarla ilgili sanısında isabet etti. İnananlardan bir grup dışındakiler ona uydular.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And on them did Satan prove true his idea, and they followed him, all but a party that believed.