1. Andolsun o göğe ve Taarıka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. «Taarık» ın ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O, zıyâsiyle karanlığı) delen yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir nefs haaric değildir, ille onun üzerinde bir gözeten vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi, insan hangi şeyden yaratıldı? (İbretle) baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O, atılıb dökülen bir sudan yaratılmışdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki (erkeğin) arka kemiği ile (kadının) göğüs kemikleri arasından çıkıyor o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şübhe yok ki (Allah) onu (tekrar diriltib) döndürmiye elbette kaadirdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. o günde ki (bütün) sırlar yoklanıb meydana çıkarılacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık onun için ne bir kudret, ne de bir yardımcı yokdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Andolsun o dönüş saahibi olan göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. o (nebat ile) yarılan yere ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hakıykaten o (Kur’an) hak ile (baatılı ayırd eden) kat’î bir kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, bir şaka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hakıykat, onlar alabildiklerine hileler düzerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de onların hilelerini (ceza ile) karşılarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Habîbim) sen şimdilik o kâfirlere mühlet ver, onları biraz gecikdiriver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster