1. Göğe ve "Tarık’a" kasem ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Tarık, bilir misin nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu Kur’ân, kesin bir sözdür, hakla batılı ayırt eden bir sözdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bir şaka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O kâfirler, vargüçleriyle hile kurarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de kurarım, (yani hilelerini boşa çıkarırım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse o kâfirleri kendi hallerine bırak! (yakında sana desteğimiz gelecektir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster