بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın
Kelime
Anlamı
Kökü
بَرَاءَةٌ
ihtardır
مِنَ
-tan
اللَّهِ
Allah-
وَرَسُولِهِ
ve Elçisinden
إِلَى
الَّذِينَ
kimselere
عَاهَدْتُمْ
andlaşma yaptığınız
مِنَ
-den
الْمُشْرِكِينَ
müşrikler-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’tan ve Peygamber’inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah’tan ve Resûlü’nden kesin bir uyarıdır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah ve Peygamber`inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-2) Allah’tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah’i aciz birakamiyacaginizi, Allah’in inkarcilari rezil edecegini bilin.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah’a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bu,) Allah ve Resulü`nden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son ve kesin bir uyarıdır (ültimatomdur)!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber’i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı’dan ve Resülü’nden kesin bir uyarıdır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah ve Rasulü tarafından ilişkilerin kesildiğine dair bir uyarı ve notadır!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu, daha önce aranızda antlaşma yaptığınız ortak koşanlara bir uyarıdır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Bu,) Allah’tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bu, Allah ve O`nun elçisi tarafından, müşrikler içerisinden anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’tan ve Resul’ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah ve Rasûlünden; kendileriyle, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere, bir ültimatomdur (antlaşmalara aykırı hareket edenlere savaş ilânıdır):

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber’i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah’tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  A (declaration) of immunity from Allah and His Messenger, to those of the Pagans with whom ye have contracted mutual alliances:-