1. Allah’tan ve Peygamber’inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki Allah’ı aciz bırakamayacaksınız ve Allah kâfirleri rezil edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah ve Peygamber tarafından ’Büyük Hac (Haccı Ekber)’ gününde insanlara duyurulur ki, Allah ve Peygamber’i Allah’a ortak koşanlardan uzaktırlar. ’Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah’ı aciz bırakamayacaksınız.’ İnkar edenleri acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı herhangi bir eksiklik yapmayan ve aleyhinize kimseyle yardımlaşmayanlar müstesnadır. Onlarla olan antlaşmanızı belirlenmiş süreye kadar devam ettirin. Allah sakınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haram aylar çıktıktan sonra müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutun, hapsedin ve bütün gözetleme yerlerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah’ın sözünü dinlesin. Sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendileriyle Mescidi Haram’ın yanında antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Peygamber’i yanında nasıl antlaşmaları olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara karşı dürüst davranın . Allah sakınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nasıl olur ki, eğer onlar size üstün gelecek olsalardı ne bir yakınlık bağı ne de bir antlaşma gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar ama kalpleri istemiyor. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’ın ayetlerini az bir değere sattılar ve O’nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir mü’min hakkında herhangi bir yakınlık bağı veya antlaşma gözetmezler. İşte aşırı gidenler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdirler. Bilen bir topluluk için ayetleri etraflıca açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Antlaşma yapmalarından sonra yeminlerinden dönerler ve dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onlar açısından yeminlerin bir geçerliliği yoktur. Olur ki vazgeçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeminlerini bozan, Peygamberi (yurdundan) çıkarmayı planlayan ve size karşı (savaşı) önce kendileri başlatmış olanlara karşı savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer mü’minler iseniz kendisinden korkmanıza en layık olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size zafer versin ve mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve Allah’tan, Peygamberinden ve mü’minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan öyle kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah’a ortak koşanların, bizzat kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah’in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onların yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler onarabilir. İşte bunlar doğru yola erenlerden olabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hacılara su verilmesini ve Mescidi Haram’ın onarılmasını, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden(in yaptığı) ile bir mi tutuyorsunuz! Allah katında bir olmazlar. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edenler Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rableri onları kendi katından bir rahmet, hoşnutluk ve kendileri için içerisinde tükenmeyen nimetler bulunan cennetlerle müjdelemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Muhakkak ki büyük ecir Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi kendinize dost edinmeyin. İçinizden kim onları kendisine dost edinirse işte onlar zalimdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler sizin için Allah’tan, Peygamber’inden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse Allah buyruğunu bildirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola erdirmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Allah size pek çok yerde ve Huneyn gününde yardım etti. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, ancak bunun size bir yararı olmamıştı ve bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp çekilmiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra Allah, Peygamber’ine ve mü’minlere güven duygusu (sekinet) verdi, sizin görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri azaplandırdı. Kâfirlerin cezası işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar pistirler, artık bu yıllarından sonra Mescidi Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluğa düşmekten korkarsanız (bilin ki) Allah dilerse sizi kendi lütfuyla zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah alimdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Peygamber’inin haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyenlere karşı, küçük düşürülmüş bir halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözleridir. Daha önce inkar etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da uzaklaştırılıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i kendilerine rab edindiler. Oysa tek bir ilah olan Allah’a kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber’ini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin çoğu insanların mallarını haksızlıkla yemekte ve Allah’ın yolundan alıkoymaktadırlar. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunların cehennem ateşinde kızdırılacağı gün alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanır. ’Bunlar sizin kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Şimdi biriktirmekte olduğunuz şeyleri tadın bakalım!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Doğru hesap işte budur. Bu aylarda kendinize haksızlık etmeyin. Allah’a ortak koşanlar size karşı topluca çarpıştıkları gibi siz de onlara karşı topluca çarpışın ve bilin ki Allah sakınanlarla (takva sahipleriyle) beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Haram ayları başka aylara ertelemek küfürde ileri gitmektir. Bu uygulamayla inkar edenler saptırılırlar. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için bir ayı bir yıl helal ve bir yıl haram sayıyorlar. Böylece Allah’ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Onlara kötü işleri güzel gösterildi. Allah kâfirler topluluğunu doğru yola erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ey iman edenler! Size ne oldu ki ’Allah yolunda savaşa çıkın’ denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretin yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimliği ahirete göre çok azdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer savaşa çıkmazsanız (Allah) size acıklı bir şekilde azab eder ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir; siz de O’na bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Üzülme. Allah bizimledir’ diyordu. Allah da ona güven duygusu vermiş, sizin görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve inkar edenlerin sözlerini alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Gerek hafif ve gerekse ağır olarak savaşa çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer yakında bulunan bir dünyalık ve kolay bir yolculuk olsaydı mutlaka sana uyarlardı. Ama güçlükle aşılabilecek mesafe onlara uzak geldi. ’Eğer gücümüz yetseydi sizinle birlikte çıkardık’ diye Allah’a yemin edecekler. Onlar kendi kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah onların yalancı olduklarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olmadan ve kimlerin de yalancı olduklarını bilmeden onlara niçin izin verdin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden sadece Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen ve kalplerinde şüphe olup da şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Oturanlarla birlikte siz de oturun’ denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar eğer sizinle birlikte savaşa çıksalardı aranızda bozgunculuk yapmaktan başka size bir katkıları olmazdı ve içinizde fitne çıkarmak için çabalarlardı. İçinizde onlara kulak verenler vardır. Allah zalimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmış ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah’ın emri üstünlük sağladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Bana izin ver, beni fitneye düşürme’ diyen var. İyi bilin ki, onlar zaten fitnenin içine düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Biz önceden işimizi sağlama bağlamıştık’ der ve sevinç içinde dönüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’ Allah’ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim dostumuzdur. Mü’minler yalnız Allah’a güvensinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Siz bize iki iyilikten biri dışında bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Bizse Allah’ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, biz de sizinle birlikte beklemekteyiz!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’İster gönüllü olarak isterse gönülsüz bir şekilde sadaka verin, verdikleriniz kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz fasık bir topluluk oldunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sadakalarının kabul edilmesine engel olan tek şey, onların Allah’ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeye istemeye sadaka vermeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünya hayatında azab etmeyi ve kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını diliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler; ama onlar korkak bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer onlar bir sığınak veya barınabilecekleri mağaralar yahut girebilecekleri bir yer bulabilselerdi hemen hızla o tarafa doğru koşarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onların kimileri de sadakalar konusunda sana dil uzatırlar. Ondan kendilerine verilirse hoşnut olurlar ama kendilerine verilmezse o zaman hemen öfkelenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Allah bize yeter. Allah kendi lütfundan bize verecektir; Peygamberi de. Biz ancak Allah’a gönül bağlayanlarız’ deselerdi (kendileri için daha iyi olurdu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sadakalar (zekatlar) Allah tarafından bir farz olarak, yoksullara, düşkünlere, onların toplanmasında çalışanlara, gönülleri İslam’a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalanlaradır. Allah alimdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’O, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a inanır, mü’minlere inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah’ın Peygamberini incitenlere acıklı bir azap vardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sizi hoşnut etmek için size karşı Allah’a yemin ederler. Eğer mü’min iseler Allah’ı ve Peygamberini hoşnud etmeleri daha uygundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a ve Peygamberine karşı gelmeye kalkan için içinde sonsuza kadar kalacağı cehennem olduğunu bilmediler mi? Büyük rezillik, işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Alay edin. Şüphesiz Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Allah ile, O’nun ayetleriyle ve Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hiç özür dilemeyin. Siz imanınızden sonra inkar ettiniz. Sizden bir topluluğu bağışlasak bile suçlu olmalarından dolayı bir topluluğu da azaplandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirlerindendirler. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşini vaadetmiştir. O onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için kalıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (Ey münafıklar!) Siz de, sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlüydüler ve malları da, çocukları da sizinkilerden daha çoktu. Onlar (dünyadan) paylarına düşenden yararlanmaya baktılar. Sizden öncekilerin paylarına düşenden yararlandıkları gibi siz de kendi payınızdan yararlandınız. Aynı şekilde onların (batıla ve dünya zevklerine) daldıkları gibi siz de daldınız. İşte onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir ve zarara uğrayanlar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlara kendilerinden önce geçmiş olanların, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve yerle bir edilmiş şehirlerin haberleri gelmedi mi? Onlara peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara haksızlık etmiyordu, ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar da birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, namazı kılar, zekatı verir, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Muhakkak Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler ve Adn cennetinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’ın hoşnutluğuysa hepsinden daha büyüktür. Büyük kurtuluş işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Söylemedik diye Allah’a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler, İslam’a girdikten sonra inkar ettiler ve başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Peygamberi, lütfu ile kendilerini zengin etti diye öç almağa kalktılar. Tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acıklı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir dost ve yardımcı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Eğer Allah bize kendi lütfundan verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız’ diye Allah’a kesin söz verenler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ama Allah lütfundan kendilerine verince ondan cimrilik etti ve yüz çevirdiler. Onlar zaten dönektirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O da, Allah’a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleri sebebiyle kendisine kavuşacakları güne kadar kalplerine bir nifak koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bilmediler mi ki, Allah onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilmektedir ve Allah bütün gizlilikleri bilendir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Mü’minlerden gönülden bolca sadaka verenlere ve imkanının elverdiğinden başkasını bulamayanlara dil uzatarak onlarla alay edenler var ya, Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme. Sen onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah’ı ve Peygamberini inkar etmelerinden dolayıdır. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ’Cehennemin ateşi daha sıcaktır.’ Keşke anlayabilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kazandıklarının cezası olarak, artık, az gülüp çok ağlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ’Siz asla benimle birlikte savaşa çıkamayacak ve asla benimle birlikte düşmana karşı çarpışamayacaksınız. İlk keresinde oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geride kalanlarla birlikte oturup kalın’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma ve kabrinin başında da bulunma. Onlar Allah’ı ve Peygamberini inkar ettiler ve fasık kimseler olarak öldüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünyada azab etmeği ve canlarının kâfir olarak çıkmasını diliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Bizi bırak, oturanlarla birlikte olalım’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular ve kalplerine mühür vuruldu. Onlar artık anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ancak Peygamber ve onunla birlikte olan mü’minler mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün iyilikler onlaradır. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bedevilerden özür beyan edenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah’a ve Peygamberine karşı yalan söyleyenlerse yerlerinde oturdular. Onlardan inkar edenlere acıklı bir azap erişecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Zayıflar, hastalar ve harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah ve Peygamberine bağlı kaldıkları takdirde herhangi bir günah yoktur. İyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. ’Size binek bulamıyorum’ dediğin zaman harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaşlar akarak geri dönenler için de bir günah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ancak zengin oldukları halde senden izin isteyen ve geride kalanlarla birlikte olmaya razı olanların aleyhlerine yol vardır. Allah onların kalplerini mühürlemiştir; artık onlar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ’Hiç özür beyan etmeyin. Size inanmayacağız. Allah sizin haberlerinizi bize bildirdi. Allah da Peygamberi de amellerinizi görecek. Sonra gizli olanı da açık olanı da bilene döndürülürsünüz ve O size yapmakta olduklarınızı bildirir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Yanlarına vardığınız zaman onlardan yüz çevirmeniz için size karşı Allah’a yemin edecekler. Onlardan yüz çevirin. Onlar murdardırlar. Kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kendilerinden hoşnut olmanız için size karşı yemin ederler. Siz onlardan hoşnut olsanız da Allah fasıklar topluluğundan hoşnut olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Bedeviler küfürde ve nifakta daha katıdırlar ve Allah’ın Peygamberine indirdiğini bilmemeye daha yatkındırlar. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Bedevilerden öyleleri var ki, verdiklerini bir angarya saymakta ve sizin başınıza belaların gelmesini beklemektedirler. Kötü belalar onların başlarına gelecektir. Allah duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bedevilerden öyleleri de var ki, Allah’a ve ahiret gününe iman ederler ve harcadıklarını Allah’a yaklaşmak ve Peygamberin dualarını almak için vesile olarak görürler. Bilin ki, (gerçekten) bu onlar için yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Muhacirler ve Ensardan öne geçerek ilklerden olanlardan ve onlara iyilikle uyanlardan Allah hoşnut olmuş, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. (Allah) onlara içinde sonsuza kadar kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük kurtuluş işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Çevrenizde bulunan bedevilerden ve Medinelilerden nifakta direnen münafıklar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki kere azap edeceğiz. Sonra büyük bir azaba atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi ameli kötü amele karıştırdılar. Olur ki Allah, onların tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların mallarından sadaka al ki onunla kendilerini temizleyesin ve arındırasın. Onlara dua et. Senin duan onlar için huzur vesilesidir. Allah duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlar, Allah’ın kullarının tevbelerini kabul eden, onların sadakalarını alan, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. ’Yapacağınızı yapın. Allah da, Peygamberi de, mü’minler de yaptıklarınızı görecek ve gizli olanı da açık olanı da bilene döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarınızı bildirecek.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Diğer bazılarının işleri de Allah’ın buyruğuna bırakılmıştır. Onlara ya azab eder, ya da tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. ’Biz iyilikten başka bir amaç gütmedik’ diyecekler. Allah onların yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sen orada asla namaz kılma! Şüphesiz ilk günden takva üzere kurulan mescid içinde namaz kılmana daha layıktır. Orada kendilerini arındırmayı seven adamlar var. Allah da arınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Binasını Allah korkusu ve hoşnutluk üzerine kuran mı daha hayırlıdır yoksa binasını göçecek bir yarın üzerine kurup da onunla birlikte cehennem ateşinin içine yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar, onların kalplerinde bir şüphe olarak kalacaktır. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen mü’minlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu O’nun üzerine, Tevrat, İncil ve Kur’an’da vaadedilmiş olan bir haktır. Allah’dan daha çok ahdine vefa gösterebilen kim vardır? Şu halde yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah’a tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, yeryüzünde dolaşanlar (saihun) , rüku edenler, secde edenler, iyilikle emredenler, kötülükten sakındıranlar, Allah’ın koyduğu sınırları gözetenler! İşte bu mü’minleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akraba bile olsalar Allah’a ortak koşanlar için mağfiret dilemek Peygambere ve mü’minlere yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. İbrahim’in babası için mağfiret dilemesi sadece ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Ancak onun Allah’a düşman olduğu kendisine belli olunca artık ondan uzak durdu. Şüphesiz İbrahim çok dua ve niyazda bulunan, yumuşak huylu biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah bir topluluğu doğru yola eriştirdikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadan onları sapıklığa düşürmez. Muhakkak Allah her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin de Allah’tan başka bir dostunuz ve yardımcınız yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Andolsun ki, Allah, Peygamberin ve içlerinden bazılarının kalplerinin neredeyse kayacak duruma gelmesinin ardından o zorluk anında ona uyan muhacirlerle ensarın tevbelerini kabul etmiştir. Sonra (yine) tevbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Savaştan geri kalan o üç kişinin de. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, kendi canları bile onları sıkmış ve Allah’tan yine O’na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (Allah’a) dönmeleri için tevbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Gerek Medinelilere ve gerekse onların etrafındaki bedevilere Allah’ın Peygamberinden geriye kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık çekmeleri, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşman karşısında bir başarı sağlamaları dolayısıyla mutlaka kendileri için bir salih amel yazılır. Şüphesiz Allah iyilik edenlerin ecirlerini zayi etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Allah’ın onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vermesi için (Allah yolunda) harcadıkları küçük büyük her şey, geçtikleri her vadi kendileri için yazılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Mü’minlerin toptan savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her kabileden bir grubun dini iyi öğrenmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak üzere geride kalmaları gerekmez mi? Olur ki böylece sakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ey iman edenler! Kâfirlerden size yakın olanlarla savaşın . Sizde bir sertlik bulsunlar. Allah’ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. ’Bu, hanginizin imanını artırdı’ der. İman edenlere gelince, bu onların imanlarını artırmıştır ve onlar buna sevinip müjdeleşirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Görmüyorlar mı ki, her yıl bir ya da iki kere imtihan ediliyorlar; sonra yine tevbe etmiyor ve ibret almıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. ’Sizi birisi görüyor mu?’ (diye işaretleşirler) sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir topluluk olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Size içinizden, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size oldukça düşkün, mü’minlere karşı şefkatli ve merhametli olan bir Peygamber gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. ’Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na güvendim. O, büyük Arş’ın Rabbidir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster