وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَمَّا
fakat gelince
الَّذِينَ
kimselere
فِي
قُلُوبِهِمْ
yüreklerinde
مَرَضٌ
hastalık olan(lara)
فَزَادَتْهُمْ
katmıştır onların
رِجْسًا
pislik
إِلَىٰ
رِجْسِهِمْ
pisliklerine
وَمَاتُوا
ve ölürler
وَهُمْ
onlar
كَافِرُونَ
kafirler olarak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ama gönüllerinde hastalık olanların pisliklerine pislik katarak küfürlerini artırır ve onlar, kâfir olarak ölüp giderler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Öte yandan kalplerinde bir hastalık bulunanlarınsa, her yeni haber inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eder bir yaşantıyla ölüp giderler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hastalıklı düşünce sahiplerine gelince; onların pisliğine pislik katıp arttırmış; onlar hakikat bilgisini inkâr edenler olarak ölmüşlerdir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kalplerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip-arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kalblerinde bir hastalık (küfür ve nifak) olanların ise, bu sûreler, küfürlerine küfür kattı ve kâfir olarak ölüp gittiler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kalplerinde hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına murdarlık katmış ve onlar kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kalblerinde hastalik olanlarin ise pisliklerine pislik katmistir; onlar kafir olarak olmuslerdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kalblerinde hastalık bulunanlara gelince: Onların, murdarlıklarına murdarlık katıp artırmıştır ve onlar kâfir oldukları halde ölmüşlerdir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kalplerinde (şirk ve münafıklık gibi) bir hastalık bulunan kimselere gelince, (inen vahiy) onların inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece hakkı tanımama tutumu içindeyken ölüp giderler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince… Onların da kötülüklerini arttırmıştır ve onlar kâfirler olarak ölürler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kalblerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına (küfürlerine) murdarlık (küfür) katmıştır ve kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Fâkat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu sure pisliklerine pislik ekler de onlar kâfir olarak ölürler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kalplerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince; onların iğrençliklerine iğrençlik katıp artırdı ve onlar kâfir olarak öldüler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Fakat (o sûreler) kalblerinde maraz (küfür ve nifaak) bulunanların küfürlerine küfür katıb artırdı ve onlar kâfir kâfir öldüler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Kalblerinde bir hastalık (nifak) olanlara gelince ise, artık (her âyetimiz) onların küfürlerine küfür kattı ve onlar kâfir kimseler olarak öldüler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kalblerinde hastalık bulunanların ise, murdarlıklarına murdarlık katmıştır. Ve kafir olarak ölmüşlerdir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İnen sureler, ancak kalplerinde hastalık bulunanların hastalıklarına hastalık katar ve bu inkar etmiş halleriyle ölüp giderler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve fakat; kalplerinde hastalık (nifak, şüphe, inkâr) olanların ise böylece murdarlıklarına (inkârlarına, şüphelerine ve pisliklerine) murdarlık katar (daha da artırır). Ve onlar, kâfir olarak ölürler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfirler olarak ölmüşlerdir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Öte yandan, kalplerinde bir hastalık bulunanlarınsa, her yeni haber inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece hakkı tanımama tutumu içindeyken ölüp giderler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bir de kalpleri hastalıklı kimseler var; ve bu onların çirkefliklerinin katmerlenmesine yol açmıştır; en sonunda onlar, (boğazlarına kadar gömüldükleri inkarda) kafir olarak ölüp gidecekler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Fakat kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, (o sûrenin nüzûlü) onların küfürlerine küfür katıp arttırmıştır ve onlar kâfirler oldukları halde ölüp gitmişlerdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kalplerinde hastalık olanlara gelince, (o sûre) murdarlıklarına murdarlık katmıştır ve kâfir olarak ölüp gittiler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kalplerinde hastalık olanlar ise, pisliklerine pislik katmışlar (hasetleri artmıştır), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Fâkat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu sure pisliklerine pislik ekler de onlar kâfir olarak ölürler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Fakat o sûreler, kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Fakat yüreklerinde hastalık olanlara gelince (bu), onların pisliklerine pislik katar. Ve onlar kâfir olarak ölürler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kalplerinde hastalık bulunanların pisliklerine pislik katmıştır. Ve onlar, kafir olarak ölmüşlerdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kâfirler olarak ölmüşlerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onların pisliğine pislik ekler. Kâfir olarak ölüp gittiler onlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But those in whose hearts is a disease,- it will add doubt to their doubt, and they will die in a state of Unbelief.