مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ
Ma kane lil müşrikıne ey ya’müru mesacidellahi şahidıne ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat a’malühüm ve fin nari hüm halidun
Kelime
Anlamı
Kökü
مَا
yoktur
كَانَ
yoktur
لِلْمُشْرِكِينَ
müşrikler için
أَنْ
يَعْمُرُوا
imar etmeleri
مَسَاجِدَ
mescidlerini
اللَّهِ
Allah’ın
شَاهِدِينَ
şahitler iken
عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ
kendi nefislerinin
بِالْكُفْرِ
küfrüne
أُولَٰئِكَ
onların
حَبِطَتْ
boşa çıkmıştır
أَعْمَالُهُمْ
yaptıkları işler
وَفِي
ve
النَّارِ
ateşte
هُمْ
onlar
خَالِدُونَ
sürekli kalacaklardır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kendileri kendi kâfirliklerine tanık olup dururlarken müşriklerin Allah’a secde edilen yerleri îmâra hakları yoktur. Onlar, bütün yaptıkları boşa gidenlerdir ve onlar, ateşte ebedî olarak kalırlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştıranların, Allah’tan gelen her türlü gerçeği örtbas etmelerine, bizzat kendileri şahit iken, Allah’ın mescidlerini ziyaret etmek veya onarıp gözetmeye ve canlı tutmaya ne hakları olabilir? Onların hayır adına yaptıkları herşey, boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte temelli kalıcıdırlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’a ortak koşanlar, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah’ın mescitlerini imar etme selâhiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Nefslerindeki inkârın bizzat şahidi olan müşriklerin, Allâh’a secde mahallerini imar etmeleri mümkün değildir... Onların tüm yaptıkları boşa gitmiştir... Onlar Nâr’da (yakan ateşte - radyasyon) sonsuza dek kalırlar!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’a ortak koşanların, bizzat kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah’in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onların yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şirk koşanların, kendi inkarlarına bizzat kendileri şahidler iken, Allah’ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Müşriklerin küfürlerine kendileri şahid olurlarken, Allah’ın mescidlerini imar etmeye onların ehliyeti yoktur. Onların, hayır diye, bütün yaptıkları boşa gitmiştir; ve onlar, ebedî olarak ateşte kalıcıdırlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Müşrikler, kendilerinin kâfirliğine bizzat şahitlik ederken, Allah`ın mescidlerini imar etme yükümlülüğüne sahip değillerdir. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte süreli kalacaklardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Puta tapanlarin kendilerinin inkarci olduklarini itiraf edip dururken Allah’in mescidlerini onarmalari gerekmez. Onlarin isledikleri bosa gitmistir, cehennemde temelli kalacaklardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’a ortak koşan putperestler, kendi aleyhlerine küfür ile şehadette bulunup dururlarken Allah’ın mescidlerini imar etmeleri uygun ve yakışır değildir. İşte bunların (iyilik adına) yaptıkları boşa gitmiştir ve ateşte onlar temelli kalıcılardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Hakkı inkâr ettiklerine bizzat kendileri şahitken, Allah`ın mescitlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte onlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah’ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Putperestler, kendi inkârlarına bizzat tanık oldukları halde, ALLAH’ın mescitlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedîdirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah’ın mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Müşriklere, kâfir olduklarına bizzat kendileri tanıklık ettikleri halde Allah’ın mescidlerini onarıp şenlendirmek düşmez. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Onlar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şirk koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken Tanrı’nın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken, Allah’ın mescidlerini imar etme hakları yoktur. İşte bunlar yaptıkları boşa gitmiş olanlardır ve bunlar ateşte daimidirler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allaha eş koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şâhid iken, Allahın mescidlerini i’mâr etmelerine (ehliyyetleri) yokdur. Onların (hayır nâmına) bütün yapdıkları boşa gitmişdir ve onlar ateşde ebedî kalıcıdırlar.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Müşriklerin, kendi küfürlerine (bizzat) kendileri şâhidler iken, Allah`ın mescidlerini (husûsan Kâ`be`yi) i`mâr etmeleri olacak şey değildir! İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Ve ateşte onlar, ebedî olarak kalıcıdırlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken; Allah’ın mescidlerini tamir etme hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar, ateşte ebedi kalıcıdırlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kendi inkarlarına kendileri şahit oldukları halde, Allah’ın mescitlerinin (onarılması veya) yapılması, ortak koşanların işi değildir. Ortak koşanların yaptıklarının hepsi boşa gitmiş olup, ayrıca onlar, ateşin içinde sürekli olarak kalacaklardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Müşriklerin, Allah’ın mescidlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin (nefslerinin) küfürlerine (inkârlarına, kâfirliklerine) şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar, ateşte ebedî kalacak olanlardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Müşriklere, kâfir olduklarına bizzat kendileri tanıklık ettikleri halde Allah’ın mescitlerini onarmak düşmez. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Onlar ateşte temelli kalıcılardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hakkı inkar ettiklerine (tutum ve davranışlarıyla) bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allahın mescidlerini ziyaret etmek yahut onarıp gözetmek, Allahtan başkalarına tanıklık yakıştıran kimselerin işi değil. Onlar, yapıp ettikleri boşa gidecek olan kimselerdir; ateşe yerleşip kalacak olan kimseler!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İnkarlarına yine bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah`ın mescidlerini ziyaret edip onarmak Allah`a ortak koşanlara düşmez. Onlar, yaptıkları boşa gidecek olan kimselerdir; zira onlar ateşte yerleşip kalacaklardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Müşrikler için, kendi nefislerinin küfrüne şahitler oldukları halde Allah Teâlâ’nın mescitlerini imar etmeleri caiz değildir. Onlar o kimselerdir ki, onların amelleri sükut etmiştir. Ve onlar ateşte ebedîyyen kalıcılardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Müşrikler kendi küfürlerine bizzat kendileri şâhit olup dururlarken, Allah’ın mescidlerini imar etme salâhiyetleri yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateş içinde ebedî kalacaklardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri, (yönetmeleri) düşünülemez. Onların bütün amelleri/yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte sonsuz kalacaklardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Müşriklere, kâfir olduklarına bizzat kendileri tanıklık ettikleri halde Allah’ın mescidlerini onarıp şenlendirmek düşmez. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Onlar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Müşrikler, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah’ın mescidlerini mâmur etmeleri kabil değildir.Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Allah’a) Ortak koşanlar nefislerinin küfrünü göre göre Allâh’ın mescidlerini şenlendiremezler. Onların yaptıkları işler, boşa çıkmıştır. Ve onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Müşrikler, üzerlerindeki kafirliğe şahit olup dururlarken Allah’ın mescitlerini onarmaları yakışık almaz. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Cehennemde temelli kalacaklardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şirk koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken, Allah’ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte temelli kalacak da olanlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Müşrikler, öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken, Allah’ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ateşte sürekli kalacaklardır onlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It is not for such as join gods with Allah, to visit or maintain the mosques of Allah while they witness against their own souls to infidelity. The works of such bear no fruit: In Fire shall they dwell.