وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ
Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihı ve la ye’tunes salate illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَا
ve
مَنَعَهُمْ
engel olan
أَنْ
تُقْبَلَ
kabul edilmesine
مِنْهُمْ
kendilerinden
نَفَقَاتُهُمْ
sadakalarının
إِلَّا
sadece şudur
أَنَّهُمْ
onların
كَفَرُوا
inkar etmeleridir
بِاللَّهِ
Allah’ı
وَبِرَسُولِهِ
ve elçisini
وَلَا
ve
يَأْتُونَ
gelmemeleridir
الصَّلَاةَ
namaza
إِلَّا
dışında
وَهُمْ
onlar
كُسَالَىٰ
üşene üşene
وَلَا
ve
يُنْفِقُونَ
sadaka vermemeleri
إِلَّا
dışında
وَهُمْ
onlar
كَارِهُونَ
istemeye istemeye

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Mal harcayışlarının kabûlüne mâni olan da ancak onların Allah’ı ve Peygamberini inkâr edip kâfir oluşları, namazı, ancak üşene üşene kılışları ve zorla, istemeyerek Tanrı uğrunda mallarını verişleridir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Onlar Allah’ı ve O’nun elçisini tanımaktan kaçındılar, namaza da istemeyerek, üşene üşene geldiler, iyi amaçlar için  yapılacak harcamaları da  gönülsüzce  yaptılar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İnfaklarının (Allâh için yaptıkları harcamaların) onlardan kabul edilmesine engel şudur: Onlar, Esmâ’sıyla onların hakikati olarak Allâh’ı ve Rasûlünü inkâr edenlerden oldular; salâta ancak tembel tembel gelirler ve ancak istemeye istemeye bağışta bulunurlar.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sadakalarının kabul edilmesine engel olan tek şey, onların Allah’ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeye istemeye sadaka vermeleridir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah’ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Harcadıklarının, onlardan kabul edilişine engel ancak şudur: Allah’a, Peygambere küfretmeleridir. Namaza ancak tenbel tenbel geliyorlar, verdiklerini de ancak istemiyerek veriyorlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Verdiklerinin kabul olmasına engel olan hususlar, özellikle Allah`ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermeleridir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Verdiklerinin kabul olunmasina engel olan, Allah’i ve peygamberini inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye vermeleridir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Harcadıklarının kendilerinden kabul edilmesini ancak, Allah’ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, üşenerek namaza gelmeleri ve bir de istemeyerek (mallarını hayır işlerinde) sarfetmeleri engellemiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Verdikleri sadakaların kabul edilmesine, yalnızca, Allah`ı ve Resulü`nü (içten içe) inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve (sadakayı) gönülsüzce vermeleri engel olmuştur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece şudur: ALLAH’ı ve elçisini inkâr ettiler, namaza ancak üşenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İnfakların onlardan kabul olunmamasına sebep, gerçekte Allah’a ve Resulüne inanmamaları, namaza ancak üşene üşene gelmeleri, verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Verdikleri sadakaların kabul edilmesini engelleyen tek sebep şudur; Onlar Allah’a ve Peygamber’e inanmadılar, namaza ancak uyuşuk uyuşuk dururlar ve verdikleri sadakaları istemeyerek verirler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Tanrı’ya ve elçisine küfretmeleri, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah’ı ve rasulünü tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Nafakalarının onlardan kabul edilmesini men’eden de (başkası değil) onların Allaha ve resulüne küfretmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleridir. Onlar iştahsız olmadıkça da harcamazlar.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onların harcamalarının, kendilerinden kabûl edilmesine mâni` olan, gerçekten onların Allah`ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak tenbel tenbel gelmeleri ve(mallarını) ancak isteksiz kimseler olarak harcamalarından başka bir şey değildir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Verdiklerinin onlardan kabul edilmesini engelleyen şudur: Onlar, Allah’a ve Rasulüne küfretmişlerdir. Namaza tembel tembel gelirler ve mallarını da istemeye istemeye infak ederler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onların insanlara yapmış oldukları yardımların kabul edilmesine engel olan şey, Allah’ı ve Elçisini kabul etmemeleri, sonra namaza istemeye istemeye gelmeleri ve insanlara yaptıkları yardımları gönülsüz yapmalarındandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onların infâklerinin, onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah’ı ve O’nun resûllerini inkâr etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infâk etmeleridir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan; Allah’ı ve peygamberini inkâr etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri ve de istemeye istemeye infakta bulunmalarıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Onların yaptığı harcamaların kendilerinden (bir iyilik olarak) kabul edilmesinde biricik engel, onların Allahı ve Onun Elçisini tanımaktan kaçınır bir eğilim göstermeleri, (dolayısıyla) namaza ancak üşene üşene katılmaları ve (iyi amaçlar için) ancak gönülsüzce harcamalarıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onların hayır için harcadıklarının kabülüne tek engel, Allah`a ve O`nun Elçisi`ne ısrarla nankörlük etmeleridir; onlar namaza hep üşene üşene katılırlar ve onlar her daim gönülsüzce hayır yaparlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onlardan infak ettikleri şeylerin kabul edilmesine mani olan şey de, onların Allah Teâlâ’yı ve peygamberini inkâr etmiş olmalarıdır ve onlar namaza ancak üşenici oldukları halde gelirler ve onlar ancak kerih görür oldukları halde infakta bulunurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onların infaklarının kabul olunmasına ancak şu mâni olmuştur: Onlar Allah’ı ve Resul’ünü inkâr etmişlerdir. Namaza üşene üşene gelirler, verdiklerini de istemeye istemeye verirler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Verdiklerinin kabul edilmeyişine, yalnızca Allah’ı ve Rasûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce vermek istemeleri engel olmuştur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Verdikleri sadakaların kabul edilmesini engelleyen tek sebep şudur; Onlar Allah’a ve Peygamber’e inanmadılar, namaza ancak uyuşuk uyuşuk dururlar ve verdikleri sadakaları istemeyerek verirler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu teberrûlarının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur:Çünkü onlar Allah’a ve Resulüne karşı inkâr ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye, gönülsüz verirler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: Onlar Allah’a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene gelirler ve istemeye istemeye sadaka verirler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah’ı ve resulünü inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri ve istemeyerek vermeleridir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah’ı ve Resulünü tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İnfaklarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şudur: Onlar, Allah’a ve resulüne nankörlük ettiler. Namaza ancak üşene üşene gelirler, infak edip dağıttıklarını da içlerinden gelmeyerek verirler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The only reasons why their contributions are not accepted are: that they reject Allah and His Messenger; that they come to prayer without earnestness; and that they offer contributions unwillingly.