1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar hikmetli Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Bu apaçık bir büyücüdür’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’ı kuşatan ve işleri düzene koyan Allah’tır. O’nun izni olmadan kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’na kulluk edin. Düşünüp öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hepinizin dönüşü O’nadır. Allah’ın vaadi gerçektir. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra iman edip salih ameller işleyenlerin karşılıklarını adaletli bir şekilde vermek üzere yeniden dirilişi gerçekleştiren O’dur. İnkâr edenler için de, inkârlarından dolayı kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabını bilmeniz için ayı belli menzillere göre düzenleyen O’dur. Allah bütün bunları hak üzere yaratmıştır. Bilen bir topluluk için ayetlerini etraflıca açıklıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gece ile gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında (kötülüklerden) sakınan bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olan, ona gönüllerini kaptıranlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar var ya; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip salih ameller işleyenleri ise Rableri imanları dolayısıyla doğru yola iletir. Naim cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun’ (sözü)dür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah eğer, insanların iyiliği acele istemeleri gibi onlara kötülüğü de acele verseydi süreleri hemen bitmiş olurdu. Ancak böyle, bize kavuşmayı ummayanları taşkınlıkları içinde böyle bocalar bir halde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsana bir darlık dokunduğunda yan yatarken veya otururken yahut ayakta bize dua eder. Ancak darlığını giderdiğimiz zaman adeta kendisine dokunmuş olan darlıktan dolayı bize dua etmemiş gibi hareket etmeye başlar. İşte aşırıya gidenlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sizden önce, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldiği halde haksızlık ettiklerinden ve zaten iman etmeyecekleri için nice nesilleri helak ettik. İşte suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra, neler yapacağınızı görmek için onların ardından yeryüzüne sizi yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Benim onu kendiliğimden değiştirmem sözkonusu olamaz. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben, Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Allah dileseydi bunu size okumazdım ve O da bunu size hiç bildirmezdi. Daha önce sizin aranızda belli bir ömür geçirdim. Hiç düşünmüyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah’a karşı yalan uydurandan yahut O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz suçlular kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Siz Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz?’ Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnsanlar sadece bir tek ümmetti ancak sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından önceden belirlenmiş bir takdir olmasaydı aralarında ayrılığa düştükleri şeylerde kesin hüküm verilirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin! Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Allah düzen kurmada daha hızlıdır.’ Elçilerimiz sizin düşündüğünüz hileleri yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O sizi, karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Gemilere binersiniz. Gemiler, içindeki yolcularla birlikte tatlı bir esinti ile seyreder. Yolcular keyiflenirler. Tam bu sırada şiddetli bir fırtına çıkar. Her taraftan dalgalar gelmeye başlar. Tamamen kuşatılıp boğulmak üzere olduklarını düşünürler. Allah’ın dinini ve düzenini içtenlikle benimseyerek samimiyetle aralarında uygulayıp Allah’a dua ederler. ’Bizi bu fırtınadan kurtarırsan andolsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız’ diye dua ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O durumdan kurtardığında ise hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık etmeye başlarlar. Ey insanlar! Gerçekte sizin kendi aleyhinize olan taşkınlığınız dünyanın geçici zevkleridir. Sonra dönüşünüz bizedir ve ne yaptığınızı size bildiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dünya hayatının örneği, gökten indirdiğimiz ve onunla insanların ve hayvanların yediği bitkilerin birbirine karıştığı suya benzer. Sonuçta yeryüzü güzelliğini alıp süslendiği, sahiplerinin de artık bunları toplayabileceklerini sandıkları sırada gece veya gündüz emrimiz gelir; böylece bir gün önce hiç yokmuş gibi onların tümünü biçilmiş hale çeviririz. Düşünen topluluk için ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İyilik edenlere daha iyisi ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karalık ne de aşağılık bürür. İşte bunlar cennetliktirler. Orada sürekli kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kötülükler kazanmış olanlara gelince, bir kötülüğe aynıyla ceza verilir ve onların yüzlerini aşağılık bürür. Onları Allah’tan kurtaracak yoktur. Yüzleri adeta kapkaranlık bir gecenin parçalarıyla kaplanmış gibidir. Bunlar cehennemliktirler. Orada sürekli kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Siz bize tapmıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz biz sizin tapınmanızdan habersizdik.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte orada her can önceden işlemiş olduğunun hesabını verir. Hepsi gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülmüş, uydurdukları şeyler ise yanlarından kaybolmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Öyleyse sakınmıyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte sizin gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl (gerçekten) döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Onlar iman etmezler’ sözü gerçekleşmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Allah yaratma işini ilk kez gerçekleştirip sonra yarattığını yeniden diriltir. Artık nasıl (haktan) çevriliyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Allah hakka iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır yoksa kendisi yöneltilmedikçe doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymamaktadır. Zan ise gerçek açısından bir şey kazandırmaz. Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi’nden geldiği konusunda şüphe yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Eğer doğru sözlü iseniz onun surelerine benzer bir sure getirin ve Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İçlerinden ona iman eden de var, iman etmeyen de. Rabbin bozguncuları daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İçlerinden seni dinleyenler var. Ancak sen sağırlara, üstelik akıl etmiyorlarsa, duyurabilecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlardan sana bakanlar da var. Eğer görmüyorlarsa sen körleri doğru yola iletebilecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah insanlara hiçbir haksızlık etmez ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onları bir araya toplayacağımız gün dünyada sanki gündüzün bir anı kadar bile kalmadıklarını sanarak kendi aralarında tanışırlar. Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlamış ve doğru yola girmemiş olanlar zarara uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara vaadettiklerimizin bir kısmını sana göstersek ya da senin (bundan önce) dünya hayatını sona erdirsek sonuçta onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara geldiğinde aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Eğer doğru sözlü iseniz bu vaad edilen şey ne zaman gelecek?’ diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Ben Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir zarar veya yarar dokunduramam. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir saat öne alınırlar, ne de bir saat geriye bırakılırlar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’O’nun azabı size gece vakti veya gündüz gelirse (ne yapabilirsiniz ki?). Ne diye suçlular onun acele olarak gelmesini istiyorlar?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Azap) geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi? Oysa daha önce onun acele ile gelmesini istiyordunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Sonsuz azabı tadın. Kazandıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?’ denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’Evet. Rabbime yemin ederim ki o gerçektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Zulmeden her bir can, yeryüzünde olanların tümüne sahip olsaydı bunu fidye olarak verirdi. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını açığa vururlar. Aralarında adaletle hüküm verilir ve hiç bir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ındır. İyi bilin ki, Allah’ın vaadettiği gerçektir ancak onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O, diriltir ve öldürür ve siz O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olanlar için bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ’Allah’ın lütfu ve rahmetiyle işte sadece bununla sevinsinler. Bu, onların biriktirdiklerinden hayırlıdır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Allah mı size izin verdi yoksa siz Allah’a karşı yalan mı uyduruyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah’a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve sen ey peygamber! Hangi şartlarda olursan ol, bu ilâhî kitaptan okunacak hangi konuyu, dile getirirsen getir ve siz ey insanlar! Hangi işi yaparsanız yapın, unutmayın ki devamlı biz üzerinize gözlemci bulunuyoruz. Çünkü ne yerde, ne gökte tartıya gelmeyecek kadar küçük şeyler bile, senin Rabbinin bilgisinden dışarıya çıkamaz; ne bundan daha küçüğü, ne de büyüğü yok ki, O’nun apaçık kitabı olan Levhi Mahfuz’da, yani Allah’ın yanındaki sahifede bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İyi bilin ki, Allah’ın dostları için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlar iman edip de Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah’ın sözlerinde bir değişme olmaz. İşte bu, büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah’a aittir. Allah işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah’ındır. Allah’tan başkalarına tapınanlar da gerçekte ortak koştukları şeylere uymuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan O’dur. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için açık ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ’Allah çocuk edindi’ dediler. O, bundan münezzehtir. O’nun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Sizin bu konuda hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ’Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dünyada bir geçim sürerler; sonra dönüşleri bizedir. Sonra inkâr etmelerinden dolayı onlara şiddetli azabı tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Ey kavmim! Aranızda durmam ve size Allah’ın ayetlerini hatırlatmam, size ağır geliyorsa, bilin ki ben Allah’a güvendim; siz de ortaklarınızla biraraya gelip ne yapacağınızı kararlaştırın. Sonra yapacağınız iş kendi aranızda örtülü kalmasın . Sonra vereceğiniz kararı bana karşı uygulayın ve bana hiç mühlet tanımayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Eğer yüz çevirirseniz (bilin ki) ben sizden bir ücret istemiş değilim. Benim ecrim ancak Allah’ın üzerinedir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar yine de onu yalanladılar. Ancak biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Sonra onun ardından başka peygamberleri kavimlerine gönderdik. Bunlar onlara açık belgeler getirdiler. Ancak onlar daha önce yalanlamış oldukları şeylere bir türlü inanmak istemediler. İşte aşırı gidenlerin kalplerini böyle mühürleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sonra onların ardından Musa ile Harun’u, ayetlerimizle Firavun ile onun ileri gelenlerine gönderdik. Ancak onlar büyüklendiler ve suçlu bir topluluk oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ’Bu apaçık bir sihirdir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir? Oysa sihirbazlar kurtuluşa ermezler’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’Sen bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde büyüklüğün (hakimiyetin) ikinizin olması için mi geldin? Biz size iman edecek değiliz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ’Bana bütün bilgin sihirbazları getirin’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ’Atacaklarınızı atın’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ’Sizin bu yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işlerini düzeltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Suçlular hoşlanmasalar da Allah sözleriyle hakkı ortaya çıkarır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük etmeleri korkusuyla, kavminden Musa’ya, bir genç takımdan başka iman eden olmadı. Şüphesiz Firavun yeryüzünde iyice büyüklenmişti ve o çok aşırı gidenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Ey kavmim! Eğer Allah’a iman ettiyseniz, hakkıyla teslim olduysanız O’na güvenin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile sınama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. ’Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi ibadethane edinip namaz kılın . Mü’minleri müjdele!’ diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. ’Ey Rabbimiz! Sen Firavun’a ve adamlarına, dünya hayatında süs ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! İnsanları, senin yolundan saptırmaları için mi (verdin)? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerini de bağla ki, o acıklı azabı görünceye kadar iman etmesinler!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ’Duanız kabul edildi. Doğru yolda devam edin. Bilmeyenlerin yollarına uymayın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. ’İsrailoğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah olmadığına iman ettim ve ben de Müslümanlardanım’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. ’Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Kendinden sonrakilere bir ibret olman için bugün senin bedenini sahile atacağız. Gerçekte ise insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Andolsun biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Eğer sana indirdiğimizden kuşkuda isen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, gerçek sana Rabbinden geldi, sakın şüpheye düşenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kendilerine bütün ayetler gelse bile! Acıklı azabı görmedikleri sürece (iman etmezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Yunus kavminin dışında (azabın geldiği sırada) iman edip de imanı kendine yarar sağlamış bir kasaba bulunsaydı ya! Onlar (Yunus kavmi) iman edince üzerlerinden dünya hayatında azabı kaldırdık ve kendilerini belli bir süreye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların tümü topluca iman ederdi. Şu halde insanları mü’min olmaları için sen mi zorlayacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Allah dilemedikçe hiç kimse iman edemez. O, iğrenç azabı akıl erdiremeyenlerin üzerlerine gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ’Göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın.’ İman etmeyen bir topluluğa ayetler ve uyarılar bir şey kazandırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. ’Bekleyin bakalım! Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sonuçta peygamberlerimizi ve iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Mü’minleri kurtarmak üzerimize bir haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. ’Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında bir kuşkunuz varsa bilin ki ben, sizin Allah’tan başka taptıklarınıza tapmıyorum; ancak sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. Ben mü’minlerden olmakla emrolundum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. ’Yüzünü dosdoğru bir şekilde hak dine çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Allah’ı bırakıp sana bir yararı veya zararı dokunmayacak şeylere tapma. Eğer böyle yaparsan o zaman zalimlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer senin için bir iyilik dilerse O’nun lütfunu da geri çevirecek yoktur. O bunu kullarından dilediğine verir. O, bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. ’Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayeti kabul ederse kendi yararına kabul etmiş olur; kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmış olur. Ben sizin üzerinize bir vekil değilim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret! O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster