إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
İnnellezıne hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yü’minun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
الَّذِينَ
kimseler
حَقَّتْ
kesinleşmiş olan(lar)
عَلَيْهِمْ
haklarında
كَلِمَتُ
sözü
رَبِّكَ
Rabbinin
لَا
يُؤْمِنُونَ
iman etmezler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu’cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Efendinin kararıyla mahkûm edilenler gerçeği onaylamazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu üzerlerine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar iman etmezler;

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü’min olmazlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz ki, Rabbinin azap sözü üzerlerine hak olan zalimler, artık inanmazlar.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those against whom the word of thy Lord hath been verified would not believe-