إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ
İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
فِي
اخْتِلَافِ
ardarda gelmesinde
اللَّيْلِ
gece
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
وَمَا
خَلَقَ
yarattıklarında
اللَّهُ
Allah’ın
فِي
السَّمَاوَاتِ
göklerde
وَالْأَرْضِ
ve yerde
لَايَاتٍ
ayetler vardır
لِقَوْمٍ
bir topluluk için
يَتَّقُونَ
sakınan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Geceyle gündüzün, birbiri ardınca gelip gitmesinde ve Allah’ın, göklerde ve yeryüzünde halkettiği şeyler de, çekinen topluluğa elbette deliller var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Çünkü geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı herşeyde, yolunu Allah ve kitap ile bulmaya çalışan bir toplum için mutlaka işaretler vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gece ve gündüzün dönüşümünde, Allâh’ın semâlar ve arzda yarattıklarında, korunmak isteyenlere nice işaretler vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gece ile gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında (kötülüklerden) sakınan bir topluluk için ayetler vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçekten, gece ile gündüzün art arda gelişinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup-sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Elbette gece ile gündüzün, (büyüyüp küçülerek) arka arkaya gelmek suretiyle değişip durmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bütün varlıklarda, Allah’dan korkan bir kavim için büyük deliller ve ibretler vardır; (hepsi Allah’ın kudret ve varlığına, kemal sıfatlarına delâlet ederler.)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah`ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, sakınan bir toplum için nice deliller vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Gece ile gunduzun birbiri ardinca gelmesinde, Allah’in goklerde ve yerde yarattiklarinda, O’na karsi gelmekten sakinan kimseler icin ayetler vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki gece ile gündüzün birbirini izleyip değişmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, O’ndan korkup kötülüklerden sakınan bir millet için âyetler-belgeler vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Gerçekten, gece ile gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) ve Allah`ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan bir topluluk için nice deliller vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gecenin gündüzle yer değiştirmesinde ve ALLAH’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Gece ile gündüzün birbirini kovalamasında ve Allah’ın gökler ile yerde yarattığı varlıklarda, O’ndan korkan kimseler için birçok ibret dersleri vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Tanrı’nın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkupsakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gece ile gündüzün birbiri ardınca (artarak, eksilerek) gelmesinde göklerde ve yerde Allahın yaratdığı şeylerde (bütün kâinatda, kötülükden) sakın (ıb inan) acak bir kavm için, elbet nice âyetler (ibretler) vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki gece ile gündüzün ihtilâfında (ard arda gelmesinde) ve Allah`ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (O`na karşı gelmekten) sakınacak bir kavim için apaçık deliller vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Gece ile gündüzün değişmesinde; Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında, sakınan bir kavim için ayetler vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Gecenin ve gündüzün birbirlerinden farklı olması ve göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, sakınan bir topluluk için pek çok ibretler vardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki gece ile gündüzün, peşpeşe (karşılıklı) gelmesinde ve Allah’ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde, takva sahibi bir kavim için âyetler (deliller) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında, sakınan kimseler için nice ayetler vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Çünkü, gerçekten de, geceyle gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, O’na karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için mutlaka işaretler vardır!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Çünkü gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelişi ve Allah`ın göklerde ve yerde yarattığı her şey, sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için hakikate yapılmış birer atıftır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, gece ile gündüzün biribirini takib etmesinde ve Allah Teâlâ’nın göklerde ve yerlerde yaratmış olduğu şeylerde muttakî olan bir kavim için elbette âyetler vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, O’ndan korkup sakınan bir topluluk için nice âyetler (deliller) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Gerçek şu ki; gece ile gündüzün değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, korkup sakınan bir toplum için elbette ayetler/işâretler vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Gece ile gündüzün birbirini kovalamasında ve Allah’ın gökler ile yerde yarattığı varlıklarda, O’ndan korkan kimseler için birçok ibret dersleri vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peşpeşe gelmesinde,Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah’ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allâh’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, korunan bir topluluk için nice ibretler vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir toplum için işaretler vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınabilen bir topluluk için elbette ayetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Şu bir gerçek ki, geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah’ın göklerde ve yerde vücut verdiği şeylerde, sakınan bir topluluk için sayısız ayetler vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily, in the alternation of the night and the day, and in all that Allah hath created, in the heavens and the earth, are signs for those who fear Him.