1. ’Ganimetler Allah’ın ve peygamberinindir. Eğer mü’minler iseniz, Allah’a karşı gelmekten sakının ve aranızı düzeltin. Allah’a ve peygamberine itaat edin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Mü’minler öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine O’nun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır ve ancak Rabblerine dayanıp güvenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Namazlarını kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte bunlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için Rabbleri katında dereceler, bağışlanma ve kıymetli rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nitekim Rabbin seni hak üzere evinden çıkardığı zaman da mü’minlerden bir grup isteksizdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi hak üzerinde seninle tartışıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah size iki gruptan birinin sizin olacağını vadetmişti. Sizse güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı açığa çıkarmak ve kâfirlerin sonlarını getirmek istiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bu, suçlular istemese de hakkı yerleştirmek ve batılı ortadan silmek içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim’ diye dileğinizi kabul etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah kendi katından bir güven olarak sizi hafif bir uykuya bürüyordu ve sizi temizlemek, üzerinizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit kılmak için üzerinize gökten su indiriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Ben sizinleyim. İman edenleri sebatlı kılın. İnkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Vurun boyunlarının üstüne ve vurun onların bütün parmaklarına’ diye vahyediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu onların Allah’a ve Peygamberine karşı gelmelerindendir. Kim Allah’a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz Allah cezası çok çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte böyle. Tadın şimdi onu. İnkar edenlere bir de cehennem azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey iman edenler, üstünüze gelen kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden büyük küffar ordusuyla karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönerek, korkup kaçmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kim o gün, tekrar çarpışmak üzere bir tarafa çekilmek veya bir başka birliğe katılmak gayesi dışında onlara arkasını dönerse Allah’ın gadabını hak etmiş olur ve onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı. Böylece mü’minleri güzel bir şekilde imtihan etmek istedi. Allah duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu böyledir ve muhakkak ki Allah kâfirlerin tuzaklarını yıpratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (yapmakta olduklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size bir şey kazandırmayacaktır ve muhakkak ki Allah iman edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey iman edenler! Allah’a ve peygamberine itaat edin ve duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Duymadıkları halde ’duyduk’ diyenler gibi olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah katında canlıların en kötüsü bir şeye akıl erdiremeyen sağır ve dilsizlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette kendilerine işittirirdi. İşittirmiş olsaydı da onlar yine yüz çevirerek arkalarını dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah’ın ve Peygamber’in çağrısına olumlu karşılık verin. Bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer ve siz O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Aranızdan yalnızca zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah, cezası çok çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Düşünün ki bir zamanlar siz azdınız. Yeryüzünde zayıf düşürülmüş durumdaydınız, insanların sizi yakalayıp götürmelerinden korkuyordunuz. Belki şükredersiniz diye Allah sizi barındırdı yardımıyla sizi destekledi ve temiz şeylerle sizi rızıklandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise şüphesiz Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız size bir furkan verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hani inkar edenler seni bağlayıp hapsetmek, öldürmek veya (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Duyduk. İstesek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Ey Allah’ım! Bu senin katından gönderilme bir gerçekse bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize acıklı bir azap gönder’ demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma diledikleri sürece de Allah onlara azap edici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar gerçekte onu korumaya ehil olmadıkları halde insanları Mescidi Haram’dan alıkoyarlarken Allah onlara neden azap etmesin! Onu korumaya ehil olanlar ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların Ka’be’nin yanındaki namazları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. ’İnkar etmenize karşılık azabı tadın bakalım!.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkar edenler mallarını, Allah’ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Böyle olması Allah’ın murdarı temizden ayıklaması ve murdar olanları birbiri üstüne yığıp topluca cehenneme atması içindir. İşte bunlar ziyana uğrayacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları bağışlanır. Eğer yine dönerlerse artık öncekiler hakkında uygulanan ilahi kanun onlara da uygulanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah’ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’a ve (hakla batılın) ayrıldığı günde, iki topluluğun karşı karşıya geldiği o günde, kulumuza indirilmiş olana iman ediyorsanız bilin ki, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah, Resulu, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kişi içindir. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün siz vadiye en yakın onlar ise en uzak yamaçta bulunuyorlardı. Kervan ise sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer bir yerde sözleşmiş olsaydınız belki sözleştiğiniz vakitte buluşamazdınız. Ancak Allah, helak olanın apaçık bir delille helak olması yaşayanın da apaçık bir delille yaşaması için yapılması kesinleşmiş olan işi yaptı. Muhakkak ki Allah duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer çok gösterseydi yılgınlığa düşer ve işte (savaş konusunda) tartışmaya girerdiniz. Ancak Allah kurtardı. O, kalplerde olanı bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Karşı karşıya geldiğiniz zaman da, Allah, yapılması kesinleşmiş olan işi yerine getirmek için sizin gözünüzde onları, onların gözlerinde de sizi az gösteriyordu. İşler hep Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman kararlılık gösterin ve Allah’ı çokça anın ki başarıya erişesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah’a ve Peygamber’ine itaat edin ve çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, devletiniz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah’ın yolundan alıkoyan kimseler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Ben sizden uzağım, ben sizin göremediğinizi görüyorum; ben Allah’tan korkuyorum. Allah, azabı çetin olandır’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Bunları dinleri aldattı’ diyorlardı. Kim Allah’a güvenirse, Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Melekler inkar edenlerin, yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırlarken, bir görseydin! ’Tadın bakalım ateşin azabını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu sizin kendi ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına haksızlık etmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tıpkı Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin tutumu gibi. Allah’ın ayetlerini inkar ettiler, Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz Allah, güçlüdür, azabı çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bu şundan dolayıdır ki, bir topluluk kendi (iyi) durumunu değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetini değiştirmez ve Allah işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Tıpkı Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin gidişatı gibi. Onlar Rabblerinin ayetlerini yalanladılar, biz de onları günahlarından dolayı helak ettik ve Firavun ailesini (denizde) boğduk. Onların hepsi zalimdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah nazarında yeryüzündeki canlıların en kötüleri küfre sapanlardır. Onlar artık iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bunlar kendileriyle antlaşma yaptığın (şu) kimselerdir ki her keresinde antlaşmalarını bozarlar, hiç sakınmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onları savaşta yakalayacak olursan onlar(a karşı yapacağın uygulama) ile arkalarında olanları da dağıt. Olur ki ibret alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bir topluluğun hıyanet etmesinden korkarsan açık ve adil bir tutumla antlaşmalarını önlerine at. (Savaş açmadan önce antlaşmalarını geçersiz saydığını kendilerine bildir). Şüphesiz Allah hainleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İnkar edenler yakalarını kurtarıp geçtiklerini sanmasınlar. Onlar (bizi) acze düşüremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet ve (cihad için) bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bunlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan ayrı sizin bilmediğiniz ama Allah’ın bildiği daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size verilir ve haksızlığa uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güven. Muhakkak O, duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şayet seni aldatmak isterlerse (bil ki) Allah sana yeter. Kendi yardımıyla ve mü’minlerle seni destekleyen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O, onların (mü’minlerin) kalplerinin arasını uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunanların tümünü harcasaydın onların kalplerinin arasını uzlaştıramazdın ama Allah aralarını uzlaştırdı. Şüphesiz O yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey Peygamber! Sana ve sana uyan mü’minlere Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa iki yüz kişiyi yener. Eğer sizden yüz kişi olursa inkar edenlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şu an Allah üzerinizdeki yükü hafifletti ve sizde zaaf olduğunu bildi. Sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiyi yener. Eğer sizden bin kişi olursa Allah’ın izniyle iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bir Peygamber’e yeryüzünde kesin galibiyet sağlamadan esir almak yaraşmaz. Siz dünya varlığını istiyorsunuz Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ganimet olarak ele geçirdiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ve eğer o esirler fidye ödemeyip, sahte müslüman olmak gibi bir hainliğe yeltenirlerse unutmasınlar ki, daha önce Allah’a da ihanet etmişlerdi de, bu yüzden Allah inananları, onlara karşı galip getirmişti. Çünkü Allah, herşeyi bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve onları barındırıp kendilerine yardım edenler işte bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar (velileridirler). İman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret etmedikleri sürece onların velayetlerinden size bir şey yoktur . Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnkar edenler de birbirlerinin velileridirler. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İşte bunlardır gerçekten inanan kimseler, onlar için bağışlanma ve bereketli rızıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Daha sonra iman eden, hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendirler. Allah’ın kitabına göre, akrabalar (mirasta) birbirlerine daha yakındırlar. Allah her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster