لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
Li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimun
Kelime
Anlamı
Kökü
لِيُحِقَّ
ta ki gerçekleştirsin
الْحَقَّ
hakkı
وَيُبْطِلَ
ve ortadan kaldırsın
الْبَاطِلَ
batılı
وَلَوْ
şayet
كَرِهَ
istemese (bile)
الْمُجْرِمُونَ
suçlular

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böylece de suçlular istemese de gerçeği gerçek olarak izhâr etmeyi ve bâtılın boşluğunu bildirmeyi murâd etmekteydi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Böylece Allah, hakkın her zaman hak olduğunu, batılın da daima değersiz ve geçersiz olduğunu ortaya koyacaktı. Bu husus günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese bile.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Bunlar,) günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hakk’ı gerçekleştirmek ve boş, asılsız olanı geçersiz kılmak için... İsterse Allâh’a karşı suç işleyenler bundan hoşlanmasın!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu, suçlular istemese de hakkı yerleştirmek ve batılı ortadan silmek içindi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu.)

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunun hikmeti: Kâfirler istemese bile, İslâmı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bu istek, günahkârların hoşuna gitmese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (7-8) Allah bu iki taifeden birini size vadetmisti; siz, kuvvetsiz olanin size dusmesini istiyordunuz. Oysa, suclularin hosuna gitmese de, hakki ortaya cikarmak ve batili tepelemek icin, Allah sozleriyle hakki ortaya koymak ve inkarcilarin kokunu kesmek istiyordu.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Suçlular hoşlanmasa bile hakkı hak olarak ortaya koymayı, bâtılı boşa çıkarıp hükümsüz kılmayı (murad ediyordu).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Amaç, günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmaktır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Bunlar,) günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ki suçlular hoşlanmasa da hakkı gerçekleştirsin ve haksızlığı ortadan kaldırsın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ki, hakkın hak olduğunu tanıtsın ve batılı büsbütün yok etsin, varsın o günahkârlar istemesin.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Amaç, mücrimlerin hoşuna gitmese de gerçeği yüceltmek ve batılı ortadan kaldırmaktı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O, suçlu-günahkarlar istemesede hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ta ki günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirsin ve batılı yok etsin.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bunun hikmeti şu idi: (Allah) o günahkâr (müşrik) ler istemese de hak (olan müslümanlığ) ı pâydâr edecek, baatıl (olan şirk) i de ibtâl buyuracakdı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ki günahkârlar hoş görmese de, o hakkı gerçekleştirsin ve o bâtılı ortadan kaldırsın!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ta ki suçlular istemese de, hakkı gerçekleştirsin ve batılı iptal etsin.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Günaha batmış kimseler istemeseler de, batıl yok olup, hakkın (Allah’ın dininin) gerçekleşmesi için (Allah güçlü olan gurupla sizi karşılaştırdı)

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve bâtılın yok olması için.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Bu vaat) Suçluların hoşuna gitmese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak içindi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Böylece O, hakkın (her zaman) hak olduğunu batılın da batıl olduğunu gösterecekti; bu günaha gömülüp gitmiş olanların hoşuna gitmese de.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ki hakkın gerçek ve batılın sahte olduğu böylece ortaya çıksın: tabi ki, günahı tabiat haline getirenler istemese de!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Tâ ki hakkı isbat ve bâtılı iptal etsin. Velev ki, günahkâr olanlar hoşnut olmasınlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ki mücrimler hoşlanmasa bile hakkı hak olarak ortaya koysun, bâtılı boşa çıkarıp hükümsüz kılsın.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın gerçeği ortaya çıkarması ve yanlış olanı ortadan kaldırması içindi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Amaç, mücrimlerin hoşuna gitmese de gerçeği yüceltmek ve batılı ortadan kaldırmaktı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (7-8) Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vâd ettiğinde siz silahsız olan topluluğun (kervanın) sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik gürûhu hoşlanmasa da, hak olan İslâm’ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, bâtılı da ortadan kaldırsın.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Günahkarların hoşuna gitmese de hakkı ortaya koymak ve batılı da ortadan kaldırmak için..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O, suçlu-günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu) .

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That He might justify Truth and prove Falsehood false, distasteful though it be to those in guilt.