1. “Ganimetler Allah ve Peygamberi`ne aittir. O halde Allah`tan sakınınız, aranızda barış ve esenliği sağlayınız. Eğer müminler iseniz, Allah ve Rasûlü`ne itaat ediniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Müminler ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperir ve onlara Allah`ın âyetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte onlar gerçek müminlerdir. Rableri katında yüksek dereceler, bağışlanma ve onlar için bol rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani, müminlerden bir grup tamamen isteksiz olmasına rağmen Rabbin seni hak uğruna öz yurdundan çıkartmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İş apaçık ortaya çıktıktan sonra bile, hak konusunda seninle çekişiyorlardı. Sanki onlar, göz göre göre ölüme sürükleniyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hatırlayınız ki, Allah size iki gruptan/kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaad ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bu istek, günahkârların hoşuna gitmese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Hiç kuşkunuz olmasın, ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız ve yalnız Allah katındadır. Hiç şüphesiz Allah, mülkünde galiptir; işlerini yerli yerinde yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O zaman sizi, Allah`tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu; sizi onunla manen temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak, ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Ben sizinle beraberim. İmanı olanları sağlamlaştırınız. İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu durum, onların Allah ve O`nun peygamberine karşı çıkmalarındandır. Kim Allah ve O`nun peygamberine karşı çıkarsa bilsin ki Allah, azabında çok zorludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bu yenilgi, size Allah`ın azabıdır. İşte siz o azabı tadınız! İnkârcılara bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey iman edenler! İnkâr edenlerle savaşmak üzere karşılaştığınızda, sakın onlara arkanızı dönmeyiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse, elbette o, Allah`ın azabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir; orası, varılacak ne kötü yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı. Bunu da müminleri güzel bir imtihanla sınamak için yaptı. Doğrusu Allah işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte size Allah`ın lütfu! Allah, kâfirlerin tuzaklarını boşa çıkartır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Zafer mi istiyordunuz, işte zafer size ulaştı. Eğer vazgeçerseniz, hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size zerre kadar yarar sağlamaz. Allah müminlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey iman edenler! Allah ve Peygamberine itaat ediniz, işittiğiniz halde O`ndan yüz çevirmeyiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşitmedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah onlarda bir hayır görseydi, elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Peygamberine uyunuz ve biliniz ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer; siz mutlaka O`nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bir de öyle bir fitneden sakınınız ki, o fitne, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma yayılır ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah, azabında çok zorludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yeryüzünde az olduğunuz ve zayıf sayıldığınız için insanların sizi kapıp götürmesinden korktuğunuz zamanları hatırlayınız. Bunun için Allah size yer ve yurt verip barındırdı, yardımıyla destekledi ve şükredesiniz diye size iyi ve hoş rızıklar da verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey inananlar! Allah`a ve Peygamberine ihanet etmeyiniz! Bile bile, size güvenilen şeylere ihanet etmiş olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Doğrusu, mallarınızın ve çocuklarınızın sizin için bir sınav olduğunu, büyük ödülün Allah`ın katında bulunduğunu biliniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler! Eğer Allah`tan sakınırsanız, O, size iyiyi kötüden ayıracak bir kabiliyet verir; günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hani, inkârcılar seni bağlayıp bir yere hapsetmek ya da öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken, Allah da karşı tuzak kuruyordu. Allah tuzağı boşa çıkaranların en güçlüsüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “İşittik; istesek biz de bunun benzerini elbette söyleyebiliriz. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hani yine onlar, “Allahımız! Eğer bu kitap senin katından gelen gerçek ise, gökten üzerimize taş yağdır veya bize elem verici bir azap ver!” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki sen onların içinde iken Allah onlara azap verecek değildir ve aralarındaki müminler bağışlanma dilerken de şüphesiz Allah onlara azap etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar Mescid-i Harâm`ın yöneticileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken, Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Oranın yöneticileri takvâ ehlinden başkası değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların Beytullah`taki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Ey inkârcılar! İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz ki kâfirler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklardır; ama sonunda bu, onlara yürek acısı olup en sonunda mağlûp olacaklardır. İnkârda ısrar edenler ise cehennemde toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bu toplanma, Allah`ın murdârı temizden ayırması ve bütün murdârların bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup yığarak cehenneme atması içindir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnkâr edenlere, iman edip sana düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle! Yok eğer inkâra geri dönerlerse, kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yeryüzünde fitne/din farklılığının getirdiği baskı ortadan kalkıp din tamamen Allah`ın oluncaya kadar onlarla savaşınız. İnkâr ve fitneden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer Allah`a ve bir de hak ile bâtılın ayrıldığı, iki ordunun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah`a, Peygamber`e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olanlara aittir. Allah, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hatırlayınız ki, Bedir Savaşı`nda siz vadinin yakın yamacında Medine tarafında idiniz; onlar da uzak yamacında Mekke tarafında idiler. Kervan sizden daha aşağıda, deniz sahilinde idi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille gözüyle gördükten sonra helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hatırla ki Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin iç yüzünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah, olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman, onları sizin gözünüzde az gösteriyor, sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler Allah`a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat ediniz ve Allah`ı çok anınız ki başarıya erişesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah`a ve Peygamber`ine itaat ediniz, birbirinizle çekişmeyiniz, sonra korkuya kapılıp dağılırsınız da sosyal gücünüz gider. Sabrediniz! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayınız. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi de, “Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur; şüphesiz ben de sizin yardımcınızım” dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve “Ben sizden uzağım, ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah`tan korkuyorum, Allah`ın azabı şiddetlidir” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, sizin için, “Bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. Oysa kim Allah`a dayanırsa Allah daima galiptir; hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Görseydin o inkâr edenleri. Melekler onların canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve “Haydi yakıcı azabı tadın!” diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Şüphesiz Allah, kullara zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunlar da tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişi gibi davrandılar. Onlar da Allah`ın âyetlerini inkâr etmişlerdi; Allah onları, günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz Allah güçlüdür; cezası çok çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bu böyledir. Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz Allah işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun`un adamlarının ve onlardan öncekilerin yaptığı gibi, bunlar da Rabblerinin âyetlerini yalanladılar. Biz de günahlarına karşılık onları yok ettik ve Firavun taifesini suda boğduk. Bunların hepsi zâlim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah katında canlıların en kötüsü kâfirlerdir; artık onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde onlar, hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını bozarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Savaşta onları yakalarsan, onlarla birlikte arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ders alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bir kavmin ihanet etmesinden korkarsan, sen de aynı şekilde onlarla yaptığın antlaşmayı onlara at; çünkü Allah, ihanet edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İnkâr edenler, bizim elimizden kurtulup geçtiklerini sanmasınlar. Onlar bizi âciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayınız. Ordugâhlarda atlar besleyiniz. Böylece hem Allah`ın düşmanını, hem kendi düşmanınızı, hem de onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah`ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir; siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah`a tevekkül et! Çünkü Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Eğer sana hile yapmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Müminlerin kalplerini kaynaştırmıştır. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini kaynaştıramazdın; fakat Allah onların gönüllerini kaynaştırdı. Çünkü Allah, mutlak galiptir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et! Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kâfire galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, sizde bir zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah`ın izniyle onlardan iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir peygambere esir sahibi olmak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz; halbuki Allah sizin için âhireti istiyor. Allah güçlüdür; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyiniz. Allah`tan sakınınız. Şüphesiz ki Allah, bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Esirler sana ihanet etmek isterlerse, daha önce Allah`a da ihanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın, yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnkârcılar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz Allah`ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için af ve bol rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah`ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster