ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ
Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirıne azaben nar
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكُمْ
işte siz
فَذُوقُوهُ
şimdi tadın onu
وَأَنَّ
ve şüphesiz
لِلْكَافِرِينَ
kafirler için vardır
عَذَابَ
azabı
النَّارِ
ateş

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İşte tadın şimdi bunu ve şüphe yok ki kâfirler için bir de ateşle azap var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey Allah’ın düşmanları! Bu sizin içindir. Haydi öyleyse tadın onu; ve bilin ki, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenleri ateşli bir azap beklemektedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte bu yenilgi size Allah’ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte size (fiilinizin sonucu); tadın onu! Hakikat bilgisini inkâr edenler için bir de Nâr (bir tür ateş ki, hem içsellikte hem dışsallıkla yakan) azabı vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte böyle. Tadın şimdi onu. İnkar edenlere bir de cehennem azabı vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte bu sizin; tadın bunu. İnkara sapanlara bir de ateş azabı vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey kâfirler! Bu, şimdiki azâbınızdır, tadın bunu! Kâfirlere âhirette bir de cehennem azâbı vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte bu yenilgi, size Allah`ın azabıdır. İşte siz o azabı tadınız! İnkârcılara bir de cehennem ateşinin azabı vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste bunu tadin, inkar edenlere cehennem azabi da vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte bunu (bugünkü azabımızı) tadın. Doğrusu kâfirlere bir de (Cehennem) ateşi azabı vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte (bu yenilgi size Allah`ın dünyadaki azabı), onu tadın! Ayrıca inkârcılar için (ahirette de) cehennem azabı vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte şimdi siz tadın onu! Kâfirlere bir de cehennem azabı vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte bu yenilgi size Allah’ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İşte bunu tadın. Kâfirler için bir de ateş azabı var.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte gördünüz ya, şimdilik siz bunu tadın, şu da kesindir ki, ahirette kâfirlere cehennem azabı vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte size Allah’ın azabı, tadınız onu. Ayrıca kâfirler için cehennem azabı da vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte bu sizin; tadın bunu. Kafirler için bir de ateş azabı var.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte bu sizin; tadın bunu. Doğrusu kâfirler için bir de ateş azabı vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte bunu gördünüz ya: Şimdi tadın onu! Kâfirlere bir de (cehennem) ateş (in) in azabı vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte bu size (Allah`ın azâbı)dır. Haydi bunu tadın! Muhakkak kâfirler için bir de Cehennem azâbı vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte bunu tadın. Muhakkak ki kafirlere bir de ateş azabı vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte bundan dolayı o cezayı tattılar. Muhakkak ki (dünyadaki azaptan başka) doğruları inkar edenler için (ahirette) ateşin azabı da vardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böylece artık onu tadın! Ve muhakkak ki kâfirlere, ateşin azabı vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte bunu (dünya azabını) tadın, kâfirlere cehennem azabı da vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu (sizin için, ey Allahın düşmanları)! Haydi, öyleyse tadın onu; ve (bilin ki) hakkı inkar edenleri ateşli bir azap beklemektedir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bu sizin için (ey inkarcılar)! Haydi, tadın onu! Bir de ayrıca, inkarda (sonuna kadar) direnenler için (ahirette) ateş azabı var!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte gördünüz ya! Şimdi bunu tadınız. Ve şüphesiz ki, kâfirler için ateş azabı da vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte size Allah’ın azabı! Şimdi tadın onu! Kâfirlere bir de ateş azabı vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte şimdi siz tadın onu! Kâfirlere bir de cehennem azabı vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte size Allah’ın azabı, tadınız onu. Ayrıca kâfirler için cehennem azabı da vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu! Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "İşte siz şimdi tadın onu; (ayrıca) kâfirler için ateş azâbı da vardır!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte size (azap) tadın onu! ve kafirlere bir de ateşin azabı vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte bu, sizin; tadın bunu. Küfre sapanlara bir de ateş azabı vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte gördünüz! Hadi tadın onu! Küfre sapanlar için ateş azabı da var.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Thus (will it be said): "Taste ye then of the (punishment): for those who resist Allah, is the penalty of the Fire."