1. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. Deki "savaşlarda elde edilen ganimetler Allah ve resulüne aittir. Allah dan sakının (korunun), kendi aranızı (menfaat çekişmelerini) düzeltin ve inananlardan iseniz Allah’a ve O nun elçisine itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnananlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri saygı ile titrer, onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve (yalnızca) Rablerine güvenip teslim olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O inanan kimseler namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıklardan da ihtiyaç sahiplerine verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte gerçek inananlar böyle yapanlardır. Onların Rableri katında üstünlükleri, bağışlanmaları ve bitmez tükenmez rızıkları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nitekim Rabbin seni belli bir planın gerçekleşmesi için evinden çıkarmıştı. İnananlardan bir grup bundan hoşlanmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Savaş için) Çıkmanın haklı nedenleri onlara açıklandıktan sonrada, onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi (savaşılmaması için) seninle mücadele ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah size, düşman olan iki guruptan biri ile savaşacağınızı vaat edince, güçsüz olanlarla karşılaşmayı istediğiniz halde, diğer gurup ile sizi karşılaştırdı. Halbuki Allah, kelimeleri ile hakkın (vahiy ile vaat ettiği zaferin) gerçekleşmesini ve hakkı inkar edenlerin arkalarının (güçlerinin ve morallerinin) kesilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Günaha batmış kimseler istemeseler de, batıl yok olup, hakkın (Allah’ın dininin) gerçekleşmesi için (Allah güçlü olan gurupla sizi karşılaştırdı) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Savaşta zor durumda kaldığınızda) Rabbinizden yardım istemiştiniz. Sonra Rabbiniz "Birbirine denk güçteki meleklerle elbette sizin imdadınıza yetişeceğim" diye cevap vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’ın bu yardımı yalnızca bir müjdedir. Bu müjde, kalplerinizin yatışması içindir. (Şunu iyi bilin ki) Yardım etmek yalnızca Allah’ın elindedir. Elbetteki Allah en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinizin bir güvencesi olarak siz hafif bir uykuya dalmıştınız ve üzerinize gökten sizi tertemiz yapmak, şeytanın bulaştırdığı kirleri gidermek, kalplerinizi sağlamlaştırmak ve ayaklarınızı (düşman karşısında güçlü durarak) sabitleştirmek için yağmur indiriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabbin meleklere "Ben sizinle beraberim. O halde inananların kalplerini güçlendirin. Bende gerçeği inkar edenlerin kalplerine şüphe salacağım. O zaman sizde o inkârcıların boyunlarına vurun, vurun tüm parmaklarına" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu karşılık onların Allah ve elçisinin arasını ayırmalarındandır. Kim Allah ve elçisinin arasını ayırmaya kalkarsa, elbetteki Allah, cezası çok şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bundan dolayı o cezayı tattılar. Muhakkak ki (dünyadaki azaptan başka) doğruları inkar edenler için (ahirette) ateşin azabı da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey İman edenler! Savaş için çıktığınızda, eğer gerçekleri inkar edenlerle karşılaşırsanız, onlara asla arkanızı dönmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kim ki savaş taktiği olarak, diğer bir savaşan guruba katılmanın dışında, onlara arkasını dönüp kaçarsa, Allah’ın öfkesini satın almış olup, ahirette varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Savaş esnasında) Onları siz öldürmüyordunuz, Allah öldürüyordu. (Düşmana atılan okları) siz atmıyordunuz, Allah atıyordu ki, böylece Allah inananları güzel bir sınavla denemiş oldu. Şüphe yok ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz Allah, aynı zamanda inkâr edenlerin planlarını da boşa çıkarmış oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Eğer siz kesin bir zafer istiyorsanız, işte zafer size geldi. Eğer (eski batıl alışkanlıklarınızdan) vaz geçerseniz, sizin için hayırlı olur. Yok yine eski halinize dönerseniz, o zaman bizde döneriz. Ne kadar kalabalık olsanız da (Allah’a karşı) gurubunuz size fayda vermez. Allah (her zaman) inananların yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey iman edenler! Allah’a ve O nun elçisine itaat edin. Elçiyi işitip dinlediğiniz halde (getirdiği vahiyden) yüz çevirmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sakın ola ki dinlemedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah’ın yanında (yeryüzündeki) canlıların en şerlisi, sağırlar, dilsizler ve akletmeyen kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Eğer Allah onlarda hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi, Fakat onlara işittirse dahi onlar yinede yüz çevirip dönüp giderlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdığında, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edin. Şunu iyi bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Şüphesiz O nun huzurunda toplanılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sizden, yalnızca haksızlık yapanlara uğramayacak bir azaptan (fitne) korkun. Bilin ki Allah’ın cezası çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hatırlayın, siz yer yüzünde zayıf bırakılmış bir azınlıktınız ve insanların sizleri yakalayıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizlere yerleşeceğiniz yurtlar verdi, sizleri yardımı ile destekledi ve şükredesiniz diye ter temiz rızıklarla sizi rızıklandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey iman edenler! Allah’a ve onun elçisine ihanet etmeyin ve size emanet edilen şeylere de (önemini) bildiğiniz halde ihanet etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şunu iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan malzemesidir. Halbuki Allah’ın yanında bulacağınız karşılıklar daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey İman edenler! Eğer Allah’ın cezasından korunursanız (yanlışlardan kaçınırsanız) Allah size doğru ile yanlışı birbirinden ayırma yeteneğini verir. Yaptığınız yanlışların üzerini örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Doğruları kabul etmeyen inkarcılar senin mücadeleni durdurmak yahut seni öldürmek veyahut da seni yurdundan çıkarmak için planlar hazırlıyorlardı. Onlar plan hazırladı, Allah da plan hazırladı. Allah plan hazırlayanların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara ayetlerimiz okunduğunda dediler ki "Elbette ki (okunan ayetleri) işittik, biz istersek bu işittiğimiz ayetlerin benzerini söyleyebiliriz. İşittiklerimiz yalnızca önceki toplumlardan aktarılan masallardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bundan sonra) "Ey Allahımız! Eğer elçinin bu bildirdikleri senin katından ise, gökten başımıza taş yağdır veya üzerimize açıklı bir azap gönder" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sen onların içinde olduğun sürece, Allah’ın onlara azap etmesi mümkün değildir. Bağışlanmayı diledikleri sürece Allah onlara da azap etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Mescidi Haramın koruyucuları onlar olmadıkları halde, (inananları) Mescidi Haram’a sokmamaları sebebiyle Allah’ın onlara azap etmesine onlar nasıl engel olabilirler. Halbuki Mescidi Haramın koruyucuları Allah dan korunan (mü’min) lerdir. Fakat onlardan pek çoğu bunları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Müşriklerin) Beytin içerisinde yaptıkları ibadet (namaz), yalnızca el çırpmak ve ıslık çalmaktır. "O halde, gerçek doğruları inkar etmeniz karşılığında tadın azabı" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğruları inkar edenler, mallarını, insanları Allah’ın yolundan vaz geçirmek için harcıyorlar. Daha sonra da her dönemde bu uğurda harcama yapacaklar ama, hüsrana uğrayıp başaramayacaklar, sonrada mağlup olacaklar. Elbetteki hesap gününde gerçekleri inkar edenler cehennemde toplanılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah temiz olanla pis olanları ayırt etmek için (insanları deniyor) ve pis olanların bazılarını diğer pis olanlarla aynı tutuyor ve onların hepsini kayda geçiriyor. Sonra bu kayıtlar cehennemde bire bir aynen uygulanıyor, böyleleri kendilerine yazık etmiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Doğruları inkâr edenlere deki "Eğer inkârlarından vazgeçerlerse, geçmişte yaptıkları hatalar kendilerine bağışlanır. Eğer eski inkârlarına geri dönerlerse, Allah’ın koyduğu kesin hükümler (sünnet) nasıl uygulandı ise onlara da aynısı uygulanır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu çelişkiler (fitne) ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer Allah’ın dini ile mücadele etmekten vaz geçerlerse, bilsinler ki Allah yaptıklarını görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer sizde vazgeçerseniz bilin ki Allah sizin koruyucunuzdur. O ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer Allah’a ve iki topluluğun karşılaştığı gün, haklı ve haksızın birbirinden ayrıldığı günde, kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, şunu iyi bilin ki, elde ettiklerinizin beşte biri Allah’ın, elçisinin, yakın akrabaların, yetimlerin, çalışamayacak durumda olan fakirlerin ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Siz vadinin yakın tarafında, onlarda (düşman) vadinin uzak tarafında ve süvarilerde vadinin sizden daha aşağı tarafında idiler. Nerede ve ne zaman düşmanla karşılaşmak hususunda aranızda ihtilafa düştüğünüzde, aranızda anlaşma sağlasaydınız (daha iyi olurdu). Ancak Allah, kimin helak olup yok olacağına, kiminde galip gelip yaşayacağına açık bir şekilde hükmünü vermişti. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah, uykunda onları sana az gösteriyordu. Eğer onları size kalabalık gösterseydi, o zaman gevşer ve bulunduğunuz yerde birbirinizle (kalabalık düşmanla savaşıp savaşmama hususunda) münakaşaya düşerdiniz. Ancak Allah size bırakmayıp savaşma kararına teslim olmanızı sağladı. Çünkü O, kalplerde olanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Düşmanla karşılaştığınızda Allah onları gözünüzde az, sizi de onların gözünde Allah’ın hükmünün yerine gelmesi için, azınlık (güçsüz) gösterdi. Bütün işler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınızda sebat gösterin ve Allah’ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah’a ve O nun elçisine itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz de etkiniz, gücünüz tükenir. O halde sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah’ın dininden yüz çevirdikleri halde, insanlara gösteriş yaparak, çalımlı bir şekilde yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepe çevre kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şeytan onların yaptıklarını kendilerine süslü göstermişti ve onlara "Bugün insanlardan sizi yenecek kimseler yoktur. Bende size yakınım (destekliyorum)" demişti. Daha sonra savaşacak iki topluluk karşılıklı görülünce, tabanları üzerinde döndü ve desteklediği tarafa "Ben sizden uzaklaşıyorum ve ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ayrıca ben Allah dan da korkuyorum" dedi. Allah hesabı çok şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kalplerinde hastalık olan iki yüzlüler (inananlar için) "Dinleri onları şımarttı" dediler. Kim Allah’a güvenirse elbette ki Allah en güçlü olan ve her şeye hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Keşke sen, meleklerin doğruyu inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alırlarken "Yakıcı azabı tadın" dediklerini görseydin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu onlara yapılanlar, kendi elleri ile kazanmış olduklarının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapıcı değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tıpkı Firavun ailesi ve ondan öncekilerin durumu gibi. Onlarda Allah’ın ayetlerini inkar etmişlerdi ve Allah da onları günahlarıyla birlikte yakalayıvermişti. Elbette ki Allah çok kuvvetli ve hesap görmesi de çok şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte bundan dolayı Allah, bir topluma vermiş olduğu nimetleri, o toplum kendi nefislerinde olanları değiştirmedikçe, değiştirecek değildir. Elbetteki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamış, bizde bundan dolayı firavun ailesini denizde boğmak suretiyle helak etmiştik, çünkü hepsi haksızlık yapan bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah katında en kötü (şerli) canlılar doğruları inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlardan seninle antlaşma yapıp da, her seferinde antlaşmalarını bozanlar var ya, işte onlar sakınmayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Artık onları savaşta yakalarsan, onlara en ağır cezaları uygula ki, arkadan gelenler, belki bunlardan öğüt alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (antlaşma yaptığın) bir kavmin, hainlik etmesinden endişe edersen, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Doğruları inkar edenler zannetmesinler ki (antlaşmalara ihanet ederek) öne geçtiler. Onlar (başlarına geleceklere) engel olamayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah’ın da sizinde düşmanınız olanları korkutmak için, gücünüz yettiğince gerek kuvvet ve gerekse atlar hazırlayın ki, sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiği diğerleri de korksunlar. Allah yolunda her ne harcarsanız size geri ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer onlar barış yapmak isterlerse, sende barış yap ve Allah’a güven. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Eğer onlar seni aldatmayı düşünüyorlarsa, (şunu iyi bil ki) elbette Allah sana yeter. O, seni ve inananları yardımı ile destekleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İnananların kalplerini birbirine ısındıran da O dur. Sen yer yüzünde olanların tümünü onlar için harcasan da, onların kalplerini ısındıramazsın. Fakat Allah onların kalplerini ısındırdı. Muhakkak ki O, çok güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey Peygamber (Haberci)! Sana ve inananlardan sana tabi olanlara Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Peygamber! İnananları savaşa (psikolojik olarak hazırla) teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer sizden sabır gösteren yüz kişi olursa, hakikati inkar eden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar doğruyu anlamaya yanaşmayan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Allah sizin içinizdeki zafiyetleri bildiği için, bundan böyle (şu an) Allah sizden yükü hafifletti ve eğer sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Peygamber için yer yüzünde yeterli hakimiyet (hem ekonomik ve askeri olarak) kurmadıkça, esir alması yoktur. Siz dünya hayatını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) ahiret’i istiyor. Allah en güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Daha önce Allah dan yazılmış bir kitap (hüküm) olmasaydı, aldıklarınız (fidyeler) karşılığında size büyük bir azap dokunurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanları yiyiniz ve Allah dan sakının. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey peygamber! Esirlerden elinizde olanlara deki "Eğer Allah sizin kalplerinizde hayır olduğunu bilseydi, bu savaşta kaybettiklerinizden daha hayırlı şeyleri size verirdi ve sizi bağışlardı. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer sana ihanet etmek isterlerse ki, daha önceden de Allah’a ihanet etmişlerdi, sonra Allah onlardan intikam almıştı. Allah her şeyi en iyi bilen ve ona göre en iyi hükmü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Elbette ki iman edenler, hicret edenler ve malları ile canları ile Allah yolunda mücadele edenlerle, onlara kucak açanlar ve yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin koruyucularıdırlar (velisi). İman ettikleri halde hicret etmeyenlerin üzerlerinde, hicret edinceye kadar senin hiçbir sorumluluğun yoktur. Eğer sizden din ile ilgili yardım talebinde bulunurlarsa, aranızda antlaşma bulunan toplulukların arasında yaşıyorlarsa onlara yardım edin. Allah yaptıklarınızı görüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnkârcılar da birbirlerinin dostudur. Bu emirlerin gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İman edenler, hicret edip yurtlarını terk edenler ve Allah yolunda mücadele edenlerle, (muhacirlere) sığınma hakkı verip onlara yardım edenler var ya, işte gerçekten iman etmiş olanlar onlardır. Onlar için (ahirette Rablerinden) bağışlanma ve tertemiz rızıklar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bundan (hicret olayından) sonra iman eden, hicret eden ve sizinle beraber Allah yolunda mücadele edenler de sizdendir. Allah’ın kitabında yakın akrabalar, diğerlerinden (insanlardan) daha önceliklidir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster