إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
İz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradun ğarra haülai dınühüm ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe azızün hakım
Kelime
Anlamı
Kökü
إِذْ
o vakit
يَقُولُ
diyorlardı
الْمُنَافِقُونَ
Münafıklar
وَالَّذِينَ
ve kimseler
فِي
bulunan
قُلُوبِهِمْ
kalblerinde
مَرَضٌ
hastalık
غَرَّ
aldatmış
هَٰؤُلَاءِ
bunları
دِينُهُمْ
dinleri
وَمَنْ
oysa kim
يَتَوَكَّلْ
dayanırsa
عَلَى
اللَّهِ
Allah’a
فَإِنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
عَزِيزٌ
daima galibtir
حَكِيمٌ
hüküm ve hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hani münâfıklarla gönüllerinde hastalık olanlar, bunları dinleri aldatmıştır demişlerdi; halbuki kim Allah’a dayanırsa bilsin ki Allah, şüphe yok ki üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Bu adamları dinleri yanlış yola götürüyor" diyorlardı. Ama Allah’a güvenip dayanan kişiye gelince o bilir ki, Allah mutlaka her yaptığını yerli yerince yapan ve en yüce iktidar sahibi olandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, (sizin için), "Bunları, dinleri aldatmış" diyorlardı. Halbuki kim Allah’a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. (Kendisine güveneni üstün ve galip kılacak O’dur. Yoksa orduların sayı ve techizat üstünlüğü değildir).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hani münafıklar ile içlerindeki şüphe dolayısıyla sağlıklı düşünemeyenler: "Bunları dinleri aldatmış" diyor(du)... Kim Allâh’a tevekkül ederse (işe duygularını karıştırmayıp tâbiri câiz ise kendini otomatik pilota bırakırsa, yani Allâh Esmâ’sının gereğini kendisinde açığa çıkaracağına iman ederse), muhakkak Allâh Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bunları dinleri aldattı’ diyorlardı. Kim Allah’a güvenirse, Allah yücedir, hakimdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları (Müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Allah’a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O sıra münafıklarla, kalblerinde bir hastalık bulunanlar (henüz İslâmı kabul etmekle imanları kökleşmiyenler), şöyle diyorlardı. "- Bu müslümanları, dinleri aldattı." Halbuki Allah’a tevekkül edip ona güvenen galip olur. Çünkü Allah (her şeye) galiptir; (yaptıklarında) hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, sizin için, “Bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. Oysa kim Allah`a dayanırsa Allah daima galiptir; hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iki yuzluler ve kalblerinde hastalik bulunanlar «muslumanlari dinleri aldatti» diyorlardi; oysa, kim Allah’a guvenirse bilmelidir ki Allah gucludur, hakimdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Hani bir vakit de münafıklar ve kalblerinde (inkâr, inat, cehalet ve fitne) hastalığı bulunanlar diyorlardı ki: «Canım şu mü’minleri de dinleri aldatmıştır.» Kim Allah’a güvenip dayanırsa şüphesiz ki Allah yegâne üstün ve yegâne hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O sırada münafıklar ile kalplerinde (inkâr ve şüpheden) hastalık bulunan (bazı yeni Müslüman)lar (sizin zayıflığınıza bakarak): “Bunları dinleri (galip gelmek konusunda) yanılgıya düşürdü” dediler. Oysa (bilmiyorlardı ki) kim Allah`a güvenip dayanırsa Allah, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, (sizin için), «Bunları, dinleri aldatmış» diyorlardı. Halbuki kim Allah’a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. (Kendisine güveneni üstün ve galip kılacak O’dur. Yoksa orduların sayı ve techizat üstünlüğü değildir).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Kim ALLAH’a güvenirse, kuşkusuz ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O sırada münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar, (müslümanlar hakkında) «şu adamları dinleri aldattı» diyorlardı. Oysa her kim Allah’a tevekkül ederse bilsin ki, Allah galiptir, güçlüdür ve hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar «Bu müslümanları dinleri şımartıp yanılgıya düşürdü» dediler. Oysa kim Allah’a dayanırsa bilsin ki Allah, üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları (müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Tanrı’ya tevekkül ederse, kuşkusuz Tanrı üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O vakit kalplerinde hastalık olanlar: "İşte onları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa her kim Allah’a tevekkül ederse muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O zaman münafıklarla yüreklerinde maraz bulunanlar şöyle diyordu: «Bunları (müslümanları) dînleri aldatdı». Halbuki kim Allaha dayanıb güvenirse hiç şübhesiz Allah mutlak gaalibdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O zaman münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar (sizin için): `Bunları, dinleri aldattı!` diyorlardı. Hâlbuki kim Allah`a tevekkül ederse, artık mukakkak ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hani münafıklar, kalblerinde hastalık bulunanlar: Bunları, dinleri aldattı, diyorlardı. Halbuki kim Allah’a tevekkül ederse; muhakkak ki Allah, Aziz’ dir, Hakim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kalplerinde hastalık olan iki yüzlüler (inananlar için) "Dinleri onları şımarttı" dediler. Kim Allah’a güvenirse elbette ki Allah en güçlü olan ve her şeye hüküm verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: "Bunları, kendilerinin dîni aldattı." Ve kim Allah’a tevekkül ederse o taktirde Allah, muhakkak ki Azîz (en üstün) ve Hakîm’dir (hüküm sahibi) dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hani ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar "Müslümanları dinleri aldattı" diyorlardı; oysa kim Allah’a güvenirse (bilsin ki) Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu arada, ikiyüzlüler ve kalplerinde eğrilik bulunanlar: "Bu adamları dinleri yanlış yola götürüyor!" diyorlardı. Ama Allaha güvenip dayanan kişiye gelince, (o bilir ki), Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O zaman ikiyüzlüler ve kalbinde hastalık olanlar diyorlardı ki: "Bu adamlara dinleri yanlış yaptırıyor!" Oysa, Allah`a güvenen herkes şunu bilmeli: her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet eden yalnız Allah`tır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar diyordu ki: «Onları dinleri aldatmıştır.» Halbuki her kim Allah Teâlâ’ya tevekkül ederse artık şüphe yok ki Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O sırada münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Bunları dinleri aldatmış!" diyorlardı. Halbuki kim Allah’a tevekkül ederse, bilsin ki Allah yegâne galip ve hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler; "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Halbuki kim Allah’a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar «Bu müslümanları dinleri şımartıp yanılgıya düşürdü» dediler. Oysa kim Allah’a dayanırsa bilsin ki Allah, üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki: "Bu Müslümanları dinleri aldatmış, (çünkü kendilerinden çok üstün bir ordu ile savaşa girişiyorlar.)" Halbuki kim Allah’a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Şüphe yok ki Allah azîzdir, hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar (sizin için): "Bunları dinleri aldatmış, (baksana başa çıkamayacakları bir kuvvetle savaşmağa kalkıyorlar)." diyorlardı. Oysa, kim Allah’a dayanırsa şüphesiz Allâh, dâimâ gâlib, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: -Müslümanları dinleri aldattı, diyorlardı. Oysa kim Allah’a güvenirse bilmelidir ki Allah güçlüdür, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Munafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: «Bunları (müslümanları) dinleri aldattı.» Oysa kim Allah’a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İkiyüzlülerle kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları, dinleri aldatmış." Oysa Allah’a güvenip dayanan bilir ki, Allah Azîz ve Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Lo! the hypocrites say, and those in whose hearts is a disease: "These people,- their religion has misled them." But if any trust in Allah, behold! Allah is Exalted in might, Wise.