التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma’rufi ven nahune anil mümkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü’minın
Kelime
Anlamı
Kökü
التَّائِبُونَ
tevbe edenler
الْعَابِدُونَ
ibadet edenler
الْحَامِدُونَ
hamdedenler
السَّائِحُونَ
seyahat edenler
الرَّاكِعُونَ
rüku edenler
السَّاجِدُونَ
secde edenler
الْامِرُونَ
emredip
بِالْمَعْرُوفِ
iyiliği
وَالنَّاهُونَ
ve men’edenler
عَنِ
-ten
الْمُنْكَرِ
kötülük-
وَالْحَافِظُونَ
ve koruyanlar
لِحُدُودِ
sınırlarını
اللَّهِ
Allah’ın
وَبَشِّرِ
ve müjdele
الْمُؤْمِنِينَ
mü’minleri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Tövbe edenler, ibâdette bulunanlar, hamd eyleyenler, oruç tutanlar (savaş veya bilgi elde etmek için yurttan yurda gezenler), rükû edenler, secdeye kapananlar, iyiliği emredenler, kötülüğü nehyeyleyenler ve Allah sınırlarını koruyanlar. İşte bu inanmış kişileri de müjdele.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Pişmanlık içinde tevbe ederek Rablerine yönelenlerdir. O’na yürekten kulluk edenlerdir. O’nu coşkuyla övenler ve O’nun hoşnutluğunu aramaya, durmaksızın devam edenler, O’nun önünde eğilen ve O’nun önünde yere kapananlar, doğru ve güzel olanın yapılmasını emredenler, eğri ve kötü olanın yapılmasına engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerdir bunlar. Öyleyse ey peygamber! Allah’ın bu vaadiyle müjdele, bütün o mü’minleri.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler (Azamet-i İlâhiyye’yi müşahede edip eğilenler), secde edenler (mutlak kulluğunu itiraf edenler), olumlu olanı emredenler, olumsuzdan yasaklayanlar ve Allâh’ın koyduğu sınırları muhafaza edenler... Müjdele o iman edenleri!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’a tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, yeryüzünde dolaşanlar (saihun) , rüku edenler, secde edenler, iyilikle emredenler, kötülükten sakındıranlar, Allah’ın koyduğu sınırları gözetenler! İşte bu mü’minleri müjdele!

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri müjdele.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Şirk ve nifaktan tevbe edenler, Allah’a ihlâsla ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar rükû ve secde yapanlar (Namaz kılanlar), iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın şeriat hükümlerini koruyanlar (onları yerine getirenler var ya)! İşte böyle müminleri cennet ile müjdele...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`a tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, yeryüzünde dolaşanlar (saihun) , rüku edenler, secde edenler, iyilikle emredenler, kötülükten sakındıranlar, Allah`ın koyduğu sınırları gözetenler! İşte bu mü`minleri müjdele!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’a tevbe eden, kullukta bulunan, O’nu oven, O’nun ugrunda gezen, ruku ve secde eden, uygun olani buyurup fenaligi yasak eden ve Allah’in yasalarini koruyan muminlere de mujdele.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Pişmanlık duyup tevbe edenleri ; ibâdete devam edenleri, (Allah’a) hamd edenleri; (ilim elde etmek, din, ahlâk ve fazileti yaymak için) seyahat edenleri; rükû’ ve secde edenleri; iyilikle emredenleri, kötülükten men’edenleri; Allah’ın koymuş olduğu hududu (şer’î hükümleri, dinî sınırları) koruyanları, (evet bu şuurlu) mü’minleri müjdele!

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O mü`minler;) tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye varanlar, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah`ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. (İşte böyle) mü`minlere (cenneti) müjdele!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar: Tövbe eden, hizmet yapan, yücelterek öven, aktif, eğilen, secde eden, iyiliği savunan, kötülükten meneden ve ALLAH’ın yasalarını koruyan insanlardır. Gerçeği onaylayanları müjdele.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Bunlar), O tevbekâr olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rükua varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip, kötülükten vazgeçirenler, Allah’ın hududunu koruyanlar (emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenler)dır. Müjde ver o müminlere, müjde!

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah ile bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, sırf Allah’a kulluk edenler, hamd edenler, Allah yolunda geziye çıkanlar, rükua varanlar, secde edenler, iyiyi emrederek kötülükten sakındıranlar, Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerdir. Mü’minleri müjdele!

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (islam uğrunda) seyahat edenler, rüku edenler, secde edenler, iyiliği buyuranlar, münkerden sakındıranlar ve Tanrı’nın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) inançlıları müjdele.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O mü’minleri müjdele!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Tevbe edenler, ibâdet edenler, Hamd edenler, seyaahat edenler, rükû’ edenler, secde edenler, (insanlara) iyiliği emredenler ve (onları) kötülükden vaz geçirmiye çalışanlar ve Allahın sınırlarını koruyanlar (yok mu? İşte onlar da cennet ehlidirler. Habîbim) sen o mü’minlere dahi (cenneti) müjdele.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Bu va`de mazhar olanlar:) Tevbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû` edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten men` edenler ve Allah`ın hudûdunu (ona riâyet ederek) muhâfaza edenlerdir. (Ey Habîbim!) O mü`minleri(Cennetle) müjdele!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rüku’ edenler, secde edenler, ma’rufu emredenler, münkeri nehyedenler, Allah’ın hududunu koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Müminler;) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (Allah’ın hoşnut olacağı bir iş için) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır ve (işte bu) müminleri müjdele.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Tövbe edenleri, (Allah’a) kul olanları, hamdedenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri (Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah’ın adını yüceltmek, dînini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah’a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri); rükû ve secde edenleri, ma’rufla emredenleri, münkerden nehyedenleri (yasaklayanları), Allah’ın hudutlarını muhafaza edenleri ve mü’minleri müjdele!

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Müminler;) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (Allah’ın hoşnut olacağı bir iş için) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır ve (işte bu) müminleri müjdele.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Bu, ne zaman bir günah işleseler, hemen) tevbe ve pişmanlık içinde Rablerine yönelen kimselerin (bahtiyarlığıdır); O’na (yürekten) kulluk edenlerin; O’nu (coşkuyla) övenlerin; ve (O’nun hoşnutluğunu) aramaya durmaksızın devam edenlerin; ve (O’nun önünde) eğilen, O’nun önünde hürmet ve tazimle yere kapananların; doğru ve güzel olanın yapılmasını önerip, eğri ve kötü olanın yapılmasına engel olanların; ve Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerin (bahtiyarlığı). Öyleyse, (ey Peygamber, Allah’ın bu vaadiyle) müjdele, bütün o müminleri.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Bu), ne zaman bir günah işleseler hemen tüm varlığıyla O`na yönelenlerin, yalnız O`na kulluk edenlerin, övgülerin tamamını sadece O`na hasredenlerin, seyyah olup O`nun rızasının peşine düşenlerin, yalnızca O`nun önünde eğilip, sadece O`nun huzurunda yere kapananların, iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlış olandan alıkoyanların ve Allah`ın koyduğu sınırları kesintisiz koruyanların (mutluluğudur). O halde, (bu evsaftaki) tüm mü`minleri müjdele.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Onlar) Tevbe edenlerdir, ibadette bulunanlardır, hamd edenlerdir, oruç tutanlardır, rükûa, secdeye varanlardır, mâruf ile emir ve münkerden nehyeyleyenlerdir ve Allah Teâlâ’nın hududunu muhafazada bulunanlardır. İşte (o) mü’minleri müjdele.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’a tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku ve secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah’ın hududunu koruyanlar var ya, işte bu müminleri müjdele!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah ile bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, sırf Allah’a kulluk edenler, hamd edenler, Allah yolunda geziye çıkanlar, rükua varanlar, secde edenler, iyiyi emrederek kötülükten sakındıranlar, Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerdir. Mü’minleri müjdele!

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah’ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah’ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Tevbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men’edenler ve Allâh’ın sınırlarını koruyanlar... İşte o mü’minleri müjdele (ne mutlu onlara)!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’a tevbe eden, kulluk eden, hamd eden, seyahat eden, boyun eğen, secde eden, iyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan, Allah’ın yasalarını koruyan müminleri müjdele!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri müjdele.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahet ederken oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, iyiliğe özendirip kötülükten sakındıranlar, Allah’ın sınırlarını koruyanlar... Müjdele o müminleri!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those that turn (to Allah) in repentance; that serve Him, and praise Him; that wander in devotion to the cause of Allah,: that bow down and prostrate themselves in prayer; that enjoin good and forbid evil; and observe the limit set by Allah;- (These do rejoice). So proclaim the glad tidings to the Believers.