أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
E lem ya’lemu ennellahe ya’lemü sirrahüm ve necvahüm ve ennellahe allamül ğuyub
Kelime
Anlamı
Kökü
أَلَمْ
يَعْلَمُوا
bilmediler mi ki
أَنَّ
muhakkak
اللَّهَ
Allah
يَعْلَمُ
bilir
سِرَّهُمْ
onların sırlarını
وَنَجْوَاهُمْ
ve gizli konuşmalarını
وَأَنَّ
ve muhakkak
اللَّهَ
Allah
عَلَّامُ
bilendir
الْغُيُوبِ
gizlileri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hâlâ da bilmezler mi ki Allah, şüphe yok ki onların gizlediklerini de bilir, fısıltıyla konuşup aralarında gizli kalan sözlerini de ve şüphe yok ki gizli şeyleri en iyi bilen, Allah’tır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O münafıklar bilmiyorlar mı ki, onların bütün sırlarından, bütün gizli görüşmelerinden Allah’ın haberi var? Ve yine bilmiyorlar mı ki, Allah insan idrakini aşan şeyler hakkında da, eksiksiz bilgi sahibidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Münafıklar), Allah’ın, onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli şeyleri) çok iyi bilen olduğunu hâla anlamadılar mı?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Hâlâ) anlamadılar mı ki, Allâh, onların özlerindekini de, fısıldaşmalarını da bilir ve Allâh gaybları (derûnî boyutları, yaratanı olarak) en detaylı bilendir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bilmediler mi ki, Allah onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilmektedir ve Allah bütün gizlilikleri bilendir?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hâlâ (o münafıklar) bilmediler mi ki, Allah, onların gizledikleri sırları da bilir, fısıltılarını da... Allah, bütün gaibleri kemâliyle bilendir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bilmediler mi ki Allah, onların sırlarını ve gizli konuşmalarını bilir ve Allah, gizlileri eksiksiz bilendir!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ikiyuzluler, Allah’in onlarin sirlarini ve gizli toplantilarini bildigini, Allah’in gorunmeyenleri bilen oldugunu bilmiyorlar miydi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bilmezler mi ki, Allah onların sırlarını da, gizli toplantı ve fısıltılarını da bilir. Allah gaybleri de yeterince bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Münafıklar) bilmiyorlar mı ki, onların bütün sırlarından, (mü`minlerin aleyhine yaptıkları) bütün gizli görüşmelerinden Allah`ın haberi var? (Ve yine bilmiyorlar mı ki,) Allah, insan idrakini aşan, bilinmeyen ve görünmeyen şeyler hakkında eksiksiz bilgi sahibidir?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah’ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Münafıklar), Allah’ın, onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli şeyleri) çok iyi bilen olduğunu hâla anlamadılar mı?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bilmezler mi ki, ALLAH onların hem gizlediklerini hem açıkladıklarını bilir ve ALLAH tüm gizlileri Bilendir?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın, onların sırlarını da, fısıltılarını da bilip durduğunu ve Allah’ın bütün bilinmeyenleri bildiğini hâlâ öğrenemediler mi?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’ın onların sırlarını ve fısıltılarını bildiği, O’nun «gayb «leri çok iyi bildiğini halâ öğrenemediler mi?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Tanrı, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Tanrı, gaybın bilgisine sahip olandır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah bütün gaybları en iyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Münafıklar) halâ bitmediler mi ki Allah, şübhesiz onların içlerinde gizlediklerini de, fısıltılarını da biliyor ve muhakkak ki Allah, gayıbları çok iyi bilendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bilmediler mi ki şübhesiz Allah, onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilir; çünki şübhesiz Allah, (bütün) gizlilikleri çok iyi bilendir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bilmezler mi ki; Allah, onların içlerinden gizlediklerini de, fısıltılarını da bilir. Ve Allah, gaybları çok iyi bilendir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar bilmiyorlar mı ki? Allah gizledikleri sırların tümünü ve gizli gizli bir araya gelip hazırladıkları komploların hepsini da biliyor. Şüphesiz Allah bilinmeyenleri en iyi bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah’ın, onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki; Allah, gaybte olanları (gayb bilgilerini) çok iyi bilir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İkiyüzlüler, Allah’ın onların gizli tuttuklarından ve fısıldattıklarından haberdar olduğunu ve Allah’ın görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu bilmiyorlar mıydı?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bilmiyorlar mı ki, onların (bütün o) sırlarından, (bütün o) gizli görüşmelerinden Allahın haberi var? (Ve yine bilmiyorlar mı ki,) Allah, insan idrakini aşan şeyler hakkında eksiksiz bilgi sahibidir?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bilmiyorlar mı ki Allah, onların sırlarından ve gizli görüşmelerinden çok iyi haberdardır; zira, iyi bilsinler ki Allah her türlü gizliliği tüm ayrıntılarıyla bilir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Daha bilmediler mi ki, Allah Teâlâ, onların sırlarını da fısıltılarını da muhakkak ki bilir. Ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ gaybleri pek iyi bilendir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bilmezler mi ki Allah, onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Ve Allah, gaybları çok iyi bilendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah’ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’ın onların sırlarını ve fısıltılarını bildiği, O’nun «gayb «leri çok iyi bildiğini halâ öğrenemediler mi?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O münafıklar hâlâ anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de, fısıldaşmalarını da bilir hem Allah bütün gaybleri tam tamına bilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bilmediler mi ki Allâh, onların sırlarını ve gizli konuşmalarını bilir ve Allâh, gizlileri bilendir?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’ın onların sırlarını ve gizli toplantılarını bildiğini bilmiyorlar mı? Allah gaybları çok iyi bilendir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bilmediler mi ki, Allah onların sırrını da fısıldaşmalarını da bilir; Allah gaybları çok iyi bilendir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Know they not that Allah doth know their secret (thoughts) and their secret counsels, and that Allah knoweth well all things unseen?