هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllihı ve lev kerihel müşrikun
Kelime
Anlamı
Kökü
هُوَ
O
الَّذِي
ki
أَرْسَلَ
gönderdi
رَسُولَهُ
Elçisini
بِالْهُدَىٰ
hidayetle
وَدِينِ
ve din ile
الْحَقِّ
hak
لِيُظْهِرَهُ
onu çıkarsın diye
عَلَى
üstüne
الدِّينِ
din(ler)in
كُلِّهِ
bütün
وَلَوْ
şeayet
كَرِهَ
hoşlanmasa da
الْمُشْرِكُونَ
ortak koşanlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle bir mabuttur ki müşrikler istemese de, zorlarına gitse de Peygamberini, insanları doğru yola sevkeden apaçık ve kesin delillerle ve bütün dinlere üst olmak üzere gerçek dinle göndermiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O Allah ki, Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıranlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak için, peygamberlerini doğru yol ve gerçek din üzere göndermiştir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "HÛ" ki, Rasûlünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli Sünnetullâh, sistem bilgisi) ile irsâl etti, bütün din anlayışlarının üstüne geçirmek için... İsterse müşriklerin hoşuna gitmesin!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber’ini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Müşrikler istemese de, O, dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Peygamberini hidayetle ve hak din ile, bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderen O’dur; İsterse müşrikler hoş görmesinler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber`ini hidayet ve hak din ile gönderen O`dur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Puta tapanlar hoslanmasa da, dinini butun dinlerden ustun kilmak uzere, peygamberini dogru yol ve hak dinle gonderen Allah’tir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O Allah ki, müşrikler hoşlanmasa da, istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamberini doğru yol ve hak din ile göndermiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Müşrikler istemese de, O, dini (İslam`ı) bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O, elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın. Putperestler istemese de…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O öyle bir Allah’dır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Müşriklerin hoşuna gitmese de kendi dinini diğer bütün dinlere karşı üstün getirmek üzere peygamberini doğru yol ve gerçek din ile gönderen O’dur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Müşrikler istemese de O dini (islamı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Müşrikler istemese de o dini bütün dinlere üstün kılmak için rasulünü hidayetle ve hak din ile gönderen O’dur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, resulünü hidâyetle, hak dîn ile — (sırf) o dîni her dine gaalib kılmak için — gönderendir, isterse müşrikler hoş görmesin.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Müşrikler hoşlanmasa da, onu (İslâm`ı) dinlerin hepsine üstün kılmak için, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderen O`dur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dinini bütün dinlere üstün kılmak için; Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Elçisini, en doğru yola götüren kitap ve kendisine ait hak din ile gönderen O dur. Allah’a ortak koşanların hoşlarına gitmese de, batıl olan dinlerini ortadan kaldırıp, onların yerine geçmesi için (nurunu göndermiştir).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Resulünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen odur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şirk koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen Allah’tır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O`dur dinin tümünü kendisine bildirmek için Elçisi`ni doğru yol bilgisiyle ve hak din ile gönderen; tabi ki şirke gömülüp gidenler hoşlanmasa da...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O bir Hâlik-ı Zîşan’dır ki, Peygamberini hidâyet ile ve hak din ile gönderdi ki, onu bütün dinlerin üzerine yükseltsin. Velev ki, müşriklerin hoşuna gitmesin.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber’ini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, (uydurulmuş) bütün dinlerden üstün olarak, peygamberini doğru yol kılavuzu ile ve hak din ile gönderendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Müşriklerin hoşuna gitmese de kendi dinini diğer bütün dinlere karşı üstün getirmek üzere peygamberini doğru yol ve gerçek din ile gönderen O’dur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah’a) ortak koşanlar hoşlanmasa da o (hak di)ni, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Müşriklerin hoşuna gitmese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere resulünü kılavuz ve hak din ile gönderen Allah’tır!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It is He Who hath sent His Messenger with guidance and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion, even though the Pagans may detest (it).