1. Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Yani) insana bilmediğini talim etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kesinlikle dönüş rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gördün mü o engelleyeni; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yahut korunmayı emretti ise! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Haydi, çağırsın meclisini! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster