1. Yaratan Rabbin adıyla oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir alak’tan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır; gerçekten insan, azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini müstağni gördüğünden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Engellemekte olanı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ya da takvayı emrettiyse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı, günahkar olan alnından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster