1. (Ey Rasûlüm, besmele getirerek) Rabbinin adı ile (Kur’an’ı) oku ki, (her şeyi) o yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku... Senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalem ile (yazıyı) öğretti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki, (ey insan!) Nihayet Rabbinedir dönüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalancı, günahkâr perçeminden...(Perçem sahibi o yalancı müşriki sürükleyib cehenneme atacağız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O vakit, (kendisine yardım için) taraftarlarını çağırıb toplasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz, (onu cehenneme atsınlar diye) Zebani’leri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, (Ebu Cehilin yolu sapıktır). Sakın onu dinleme, secdene (namazına) devam et de (Rabbinin rahmetine) yaklaş; (Ey Rasûlüm!) () Dikkat!.. Secde âyetidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster