1. Yaratan Rabbinin adı ile oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir yapışkan döllenmiş yumurta hücresinden yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku; çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, insana kalemi kullanmayı öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek şu ki, insan azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü kendini yeterli görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz dönüş Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Allah`a yönelen bir kulu engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Allah`a yönelen bir kulu engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Ne dersin, o kul doğru yolda ise ve sakınmayı emrediyorsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Ne dersin, o kul doğru yolda ise ve sakınmayı emrediyorsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne dersin, engelleyen kişi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bilmez mi ki, Allah her şeyi görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır hayır! Ona uyma! Allah`a secde et ve yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster