1. Yaratan Rabbinin adıyla oku ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Rabbin, karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, kalem ile öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretip belletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hayır, hayır; (Allah’a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hayır, hayır; (Allah’a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz ki dönüş ancak Rabbınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Baksan ya, bu (kul) doğru yol üzerinde bulunuyorsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya takva (Allah’tan saygı ile korkup kötülüklerden alıkoymak) ile emrediyorsa... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Baksan ya, o (alıkoymak isteyen) yalanlıyor ve arka çeviriyorsa ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah’ın (her şeyi) gördüğünü bilmiyor mu ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem’e sürükleyeceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem’e sürükleyeceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık o yandaşlarını çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sakın ona uyma. Secde et ve yaklaş!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster