1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüz çevirirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de Zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster