1. Yaratan Rabbinin ismiyle oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O,) insanı bir alak`dan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Çünki Rabbin, en büyük kerem sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, kalemle öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hayır! Şübhesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten (isyân ederek) haddini aşar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hayır! Şübhesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten (isyân ederek) haddini aşar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki dönüş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Bir kulu (peygamberi) namaz kılarken men` edeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Bir kulu (peygamberi) namaz kılarken men` edeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Gördün mü, ya (o kul) hidâyet üzere ise veya (günahlardan) sakınmayı(takvâyı) emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Gördün mü, ya (o kul) hidâyet üzere ise veya (günahlardan) sakınmayı(takvâyı) emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü, ya (bu men` eden, hakkı) yalanladı ve (ondan) yüz çevirdi ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmedi mi ki, gerçekten Allah (onun yaptıklarını ve herşeyi) görür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (O) yalancı, günahkâr perçemden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O zaman çağırsın (bakalım) meclisini! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Artık kendisini Cehenneme atmak üzere) zebânîleri çağıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Ona itâat etme! Böylece secde (ve namazına devâm) et ve (Rabbine)yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster