1. Yaratan Rabbının adıyla oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O; insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalemle öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır; insan azgınlık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini müstağni gördüğü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dönüş, şüphesiz ancak Rabbınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O yasaklayanı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir kulu, namaz kılarken? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü; ya o kul doğru yolda ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya takvayı emrettiyse? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü; ya yalan saydı ve yüz çevirdi ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmez mi ki; Allah gerçekten görmektedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalancı, günahkar alnından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse topluluğunu çağırsın dursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebanileri çağırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sakın, sen ona uyma. Secde et ve yaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster