1. Oku yaratan Rabbin adına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. insanı bir yumurta hücresinden yaratan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (insana) kalemi kullanmayı öğretendir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. insana bilmediğini belleten! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek şu ki insan fütursuzca azar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ne zaman kendini yeterli görse: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. oysa, herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç düşündün mü şu engellemeye kalkışanı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah’ın) bir kulu(nu) namazdan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hiç düşündün mü o doğru yolda mıdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ya da Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yüklü mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hiç düşündün mü onun hakikati yalanla(ma)yabileceğini ve sırtını (ona) dön(mey)ebileceğini? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bilmez mi ki Allah (her şeyi) görür? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. o yalancı, isyankar alnından! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bırak, kendi aklının (asılsız, düzmece) tavsiyelerini (yardımına) çağırsın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (o zaman) Biz de semavi azap güçlerini çağırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, ona kulak verme, ama (Allah’ın huzurunda) yere kapan ve (O’na) yakınlaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster