1. Oku yaratan Rabbin adına; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O insanı sevgi ve alakadan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Zira Rabbin sonsuz kerem sahibidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O insana (bilgiyi) kalemle (kaydetmeyi) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O insana bilmediklerini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Evet, evet; insan mutlaka azar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. kendi kendine yettiiğini sandığında! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ne ki insanın Rabbine dönüşü muhakkaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ama (ey muhatap) Baksana şu engel olmaya kalkışana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ibadete kalkan bir kula! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Ve sey ey ibadete engel olan) Hiç o hidayet üzere midir diye geldi mi aklına? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yahut da, çağırmakta mıdır diye sorumluluğa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Düşündün mü hiç: eğer o hakikatı yalanlasa ve sırt dönmüş olsa Allah`a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. kendisi bilmez mi ki, Allah görür mutlaka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yoo! Eğer o buna bir son vermediyse, elbet perçeminden yakalayacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. o pek sahtekar, bir o kadar da günahkar perçeminden; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. haydi o kendi örgütünü çağırsın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! O (azgın) insana uyma; imdi (Rabbine) secde et ve yaklaşmaya gayret et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster