1. (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, ve Rabbin bînihaye kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalem ile öğretmiştir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediği şeyleri bildirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki dönüş, ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü, eğer hidâyet üzere olmuş ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya takvâ ile emretmiş ise. (Artık, o menedilir mi?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü, eğer tekzîp eder ve yüz çevirirse (iyi mi yapmış olur?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmez mi ki Allah Teâlâ şüphe yok görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalancı, günahkâr olan bir alnı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık, o, encümeni çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de çağıracağızdır zebanîleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır hayır. Ona itaat etme. Ve secde et ve Yaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster