1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı kan pıhtısından yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, kalemle (yazı yazmayı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini O öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek şu ki, insan azgınlık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini zengin (kendi kendine yeterli) gördüğü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz ki dönüş Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Men edeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kılarken bir kulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü? Ya o kul doğru yolda ise? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Veya takvâyı emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü? O (meneden, Peygamber’i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah’ın daima kendini görmekte olduğunu bilmiyor mu o? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalancı, günahkâr perçeminden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O hemen gidip meclisini (taraftarlarını) çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebânileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Ona itaat etme, Rabbine secde et ve O’na yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster