1. Yaratan rabbinin adıyla oku/okuyup paylaş![] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O insanı alaktan (embriyodan/bir hücreden)[] yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, rabbin sayısız ikram edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, kalem ile öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (o), insana bilmediklerini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayir Hayir (okumamaktan) sakın! Her insan; (Kur’an’ı anladığı dilde okumaz ve Rabbini Kur’an’dan tanımazsa) azar/azgınlaşır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini müstağni/yeterli görmekle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oysa dönüş Rabbinin huzurunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Engelleyeni gördün mü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (namaz kılıyorken, Kur’an okuyorken, davet ediyorken) ibadet eden bir kulu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü, ya o (engellenen/ibadet eden) doğru yol üzerindeyse? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yahut, takvayı/kötülüklerden uzak durmayı emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü; ya o (engelleyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmez mi ki Allah, kesinlikle herşeyi görüyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır hayır! Eğer vazgeçmezse, onu alnından/perçeminden (yaptıklarıyla) yakalayacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı günahkarın perçeminden/alnından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O halde çağırsın adamlarını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebanileri (azap meleklerini) çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kesinlikle hayir, ona (engelleyene) boyun eğme; (sen yalnız Allah’a) secde/itaat et ve (secde ederek O’na) yaklaş/bağlılığını göster. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster