1. Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Rabbin Ekrem’dir/en büyük cömertliğin sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O’dur kalemle öğreten! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oysa ki, dönüş yalnız Rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gördün mü o yasaklayanı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir kulu namaz kılarken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ya o, takvayı emrediyorsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı, o günahkâr alnı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hadi çağırsın derneğini/kurultayını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de çağıracağız zebanileri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster