قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
Kale eğayrallahi ebğıyküm ilahev ve hüve feddaleküm alel alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi
أَغَيْرَ
başka mı?
اللَّهِ
Allah’tan
أَبْغِيكُمْ
size arayayım
إِلَٰهًا
bir tanrı
وَهُوَ
ve O
فَضَّلَكُمْ
sizi üstün yapmış iken
عَلَى
üzerine
الْعَالَمِينَ
alemler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sizi âlemlerden üstün kıldığı halde Allah’tan başka bir mabut mu arıyorsunuz?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Sizin için Allah’tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Oysa sizi diğer bütün insanlara üstün kılan O’dur."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "O sizi âlemlere (insanlara) üstün kılmışken (hilâfet hakikatini bildirmesi nedeniyle), sizin için Allâh’tan gayrı bir ilâh mı düşüneyim" dedi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’O sizi bütün alemlere üstün kılmışken ben sizin için Allah’tan başka ilah mı arayacağım!’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah’tan başka bir İlah mı arayacağım?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hiç dedi: ben size Allah’dan başka bir İlâh mı isterim? Halbuki o, sizi zamanınızın bütün halkı üzerine üstün kılmıştır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ben, size tanrı olarak Allah`tan başkasını mı arayacakmışım? Halbuki O, sizi âlemlere üstün kılmıştır.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  "Sizi alemlere ustun kilmis olan Allah’tan baska bir tanri mi arayacagim?» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’ın sizi (çağınızdaki) milletlere (veya diğer canlılara) üstün kıldığı halde O’ndan başka ilâh mı arayayım ?!

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (139-140) (Musa) dedi ki: “Şüphe yok ki yaşam tarzları onları kaçınılmaz biçimde yok oluşa götürecek. Çünkü yaptıkları her şey boş ve değersizdir. O (Allah) sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah`tan başka bir tanrı mı arayayım?”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka ilâh mı araştırayım size?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Size Allah’tan aşağı bir tanrı mı arayayım? Oysa O, lütfuyla sizi başkalarına tercih etti."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sizi âlemlere üstün kılan Allah olduğu halde, ben size O’ndan başka ilâh mı arayayım! dedi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Dedi ki; «Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken ben size Allah dışında bir ilâh mı arayayım?»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Tanrı’dan başka tanrı mı arayacağım?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? Halbuki O sizi alemlere üstün kıldı."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Dedi: «Tanrı olarak Allahdan başkasını mı arayacakmışım size? Halbuki O, sizi âlemlerin üstüne geçirmişdir».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `O sizi âlemlere üstün kılmış iken, size Allah`dan başka ilâh mı arayacağım?` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dedi ki: Ben, sizin için bir tanrı olarak Allah’tan başkasını mı arayacak mışım? Halbuki O, sizi alemlere üstün kılmıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Musa "Allah sizi bütün alemlerin üstünde tutmuş iken, sizin için Allah dan başka bir ilah mı arayacağım?"

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "O, sizi âlemlere üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?" dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayacağım?" dedi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Ve) şöyle ekledi: "Sizin için Allahtan başka bir tanrı arayayım, öyle mi, hem de O sizi diğer bütün insanlara üstün çıkardığı halde?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Ve) ekledi: "Size Allah`tan başka bir ilah arayayım, öyle mi; üstelik O, bütün insanlar arasından (vahyi taşıma) onurunu size bahşetmişken?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Dedi ki: «Sizin için Allah Teâlâ’dan başka bir mabut mu taleb ederim? Halbuki o sizi âlemlerin üzerine tafdil etmiştir.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Dedi ki: "Allah sizi âlemlere üstün kılmış iken, ben size Allah’tan başka ilâh mı arayayım?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (Musa) dedi ki: "Size Allah’tan başka (tapınılacak) bir ilâh mı arayayım? Sizi âlemlere üstün kılmışken!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Dedi ki; «Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken ben size Allah dışında bir ilâh mı arayayım?»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (138-140) İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir topluluğa uğradı. "Mûsâ!" dediler, "bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver!" O ise: "Siz" dedi, "gerçekten cahil bir milletsiniz! Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için O’ndan başka bir tanrı arar mıyım?"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Allâh, sizi âlemlere üstün yapmış iken size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?" dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, sizi toplumlara üstün kılmış iken size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? dedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayacağım?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Şunu da söyledi: "Size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? O sizi alemlere üstün kılmıştır."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He said: "Shall I seek for you a god other than the (true) Allah, when it is Allah Who hath endowed you with gifts above the nations?"