1. Elif. Lâm. Mîm. Sad. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Resulüm! Bu, sana indirilen bir Kitap’tır. Bu hususta göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla (insanları) uyarman ve inananlara öğüt vermen için (indirildi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinizden size indirilene uyun! O’ndan başka dostlara tâbi olmayın. Ne de az öğüt alıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Nice memleketler var ki biz onları helâk ettik. Azabımız onlara geceleyin veya gündüz uykularında iken geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azabımız kendilerine geldiğinde onların çağırışları: "Biz gerçekten zâlim kişilermişiz!" demelerinden başka bir şey olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız. Peygamberlere de soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçek tartı kıyamet günündedir. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıları hafif gelenler, âyetlerimize yaptıkları haksızlıktan ötürü kendilerine çok yazık etmiş kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçimlikler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Andolsun ki biz sizi yarattık, sonra size bir şekil verdik, sonra da meleklere: "Âdem’e secde edin!" dedik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah: "Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" buyurdu. İblis: "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah: "İn oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Defol! Çünkü sen alçağın birisin!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İblis: "Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah: "Sen mühlet verilenlerdensin. " buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İblis: "Öyle ise beni azdırdığın için andolsun ki, ben de onları saptırmak için, senin doğru yolun üzerinde tuzak kuracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Sonra elbette onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenler bulamayacaksın. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım!" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Ey Âdem! Sen ve eşin, beraberce cennette yerleşin. Orada olanlardan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz, her ikiniz de zulmedenlerden olursunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: "Rabbiniz, sırf melek olursunuz veya burada ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan menetti, başka bir sebepten değil. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve onlara: "Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim. " diye yemin etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Cennet yapraklarından oralarına örtmeye başladılar. Rableri onlara: "Ben sizi o ağaçtan menetmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye nidâ etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ki kaybedenlerden oluruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah: "Birbirinize düşman olarak inin! Siz yeryüzünde bir müddet yerleşip geçineceksiniz. " buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Âdemoğulları! Size utanç yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süs elbisesi indirdik. Takvâ elbisesi ise bunlardan daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Belki düşünüp ibret alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey Âdemoğulları! Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak anababanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Şüphesiz ki o ve kabilesinden olanlar, sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanların dostları yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar bir hayâsızlık yaptıkları zaman: "Biz atalarımızı da bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti. " derler. De ki: "Allah hiçbir zaman hayâsızlığı emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah’a karşı mı söylüyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Rabbim bana adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na duâ edin. İlk önce sizi yarattığı gibi, yine O’na döneceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O, bir topluluğu hidayete erdirdi, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edindiler. Böyle iken onlar kendilerinin doğru yolda bulunduklarını, hidayete erdirilmiş olduklarını zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Resulüm! De ki: "Allah’ın, kulları için yarattığı süsü ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde ise yalnız inananlara tahsis edilmiştir. " İşte biz bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. De ki: "Rabbim hayâsızlığın açığını da gizlisini de, günahı, haksız yere haddi aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne öne geçebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey Âdemoğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatmak üzere peygamberler gelir de, kim Allah’tan korkar ve hâlini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’a karşı yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayanlardan daha zâlim kim vardır? Onların kitaptan nasipleri kendilerine erişecektir. Nihayet elçilerimiz canlarını almak üzere geldiklerinde: "Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede?" derler. Onlar da: "Uzaklaşıp gittiler!" derler ve kâfir olduklarına dâir kendi aleyhlerinde şâhitlik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah: "Sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber ateşe girin!" der. Her ümmet girdikçe kendini sapıtan yoldaşına lânet eder. Hepsi birbiri ardından cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için: "Rabbimiz! Bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara ateş azabını kat kat ver!" derler. Allah: "Hepsinin kat kattır, amma bilmezsiniz. " der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Öncekiler sonrakilere: "Sizin bizden üstünlüğünüz yoktu, kazandığınıza karşılık azabı tadın!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Âyetlerimizi yalanlayan ve onlara iman etmeyi kibirlerine yediremeyenlere göğün kapıları açılmaz, deve iğnenin deliğinden geçmedikçe de cennete giremezler. Suçluları işte biz böyle cezalandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Biz zâlimleri işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İman edip de sâlih ameller işleyenlere gelince, ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemeyiz işte onlar cennet ehlidirler, onlar orada ebedî kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz onların gönüllerindeki kinleri çıkarır atarız. Altlarından ırmaklar akmaktadır. Ve onlar derler ki: "Lütfedip hidayeti ile bizi buna kavuşturan Allah’a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. " Onlara: "İşte size cennet! Yaptıklarınıza karşılık olarak o size miras verildi. " diye seslenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Cennetlikler cehennemliklere: "Biz Rabbimizin bize vâdettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vâdettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da: "Evet gerçek bulduk. " derler. Aralarında bir münâdî: "Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerine olsun!" diye seslenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlar Allah yolundan alıkoyarlar ve o Allah yolunu eğriltmeye çalışırlar. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İki taraf arasında bir perde ve A’raf üzerinde bunların hepsini simâlarıyla tanıyan adamlar vardır. Onlar cennet halkına: "Selâm sizin üzerinize olsun!" diye seslenirler. Kendileri cennete girmemişler, fakat girme iştiyakı içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gözleri cehennem halkı tarafına doğru çevrildiği zaman: "Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. A’raf ehli simâlarından tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki: "Ne taraftarlarınızın çokluğu, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda sağlamadı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Allah’ın rahmetine eriştirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıdır?" (Ve cennet ehline dönerek derler ki): "Girin cennete! Artık size hiçbir korku yoktur, sizler mahzun da olmayacaksınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Cehennemlikler cennetliklere: "Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği nimetlerden biraz da bize verin!" diye seslenirler. Onlar da derler ki: "Doğrusu Allah bunları kâfirlere haram etti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Dünya hayatı onları aldattı. Onlar bugünleriyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi bile bile nasıl inkâr ettilerse, biz de bugün onları unuturuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Andolsun ki biz onlara ilim ile açıkladığımız, inanan bir topluluk için hidayet ve rahmet olarak bir kitap getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar onun te’vilinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun te’vili geldiği (haber verdiği şeyler ortaya çıkacağı) gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: "Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya geriye döndürülmemiz mümkün mü ki, yapmış olduklarımız amellerden başkasını yapalım?" Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de kendilerini bırakıp gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz ki Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş’ı istivâ etti (Arş üzerinde hükümran oldu). O, geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbinize yalvara yakara gizlice duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Islâh edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak O’na duâ edin. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O ki rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci gönderir. Nihayet o rüzgârlar ağır ağır bulutları yüklenince, onu ölü bir memlekete sevkederiz. Onunla oraya su indirir ve o su ile orada her türlüsünden meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de biz böyle çıkaracağız. Umulur ki bundan ibret alırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Güzel olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar, kötü olan beldeden ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Andolsun ki Nuh’u kavmine gönderdik. "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka ilâhınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kavminin ileri gelenleri dediler ki: "Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Nuh onlara dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur, ancak ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size öğüt veriyorum. Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Sakınıp korunmanız ve böylece merhamete nâil olmanız için, aranızdan sizi uyaracak bir adam vasıtası ile, Rabbinizden size bir zikir (bir haber) gelmesine şaşıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nuh’u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Âyetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Âd kavmine kardeşleri Hûd’u gönderdik. Onlara: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Hâlâ O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kavminden ileri gelen kâfirler: "Doğrusu biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve seni yalancılardan sanıyoruz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O da dedi ki: "Ey kavmim! Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sizi uyarması için içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikir (haber) gelmesine mi hayret ediyorsunuz? Düşünün ki O sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldı ve yaratılış itibariyle sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirilesiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: "Sen bize yalnızca Allah’a kulluk etmemiz ve atalarımızın taptıklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru sözlülerden isen hadi bizi tehdit edip durduğun azabı başımıza getir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hûd dedi ki: "Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah’ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Öyleyse bekleyedurun, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Böylece biz de Hûd’u ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Âyetlerimizi yalanlayıp da iman etmemiş olanların da kökünü kestik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir mucize gelmiştir. İşte şu Allah’ın devesi, size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah’ın arzında otlasın. Sakın ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acıklı bir azap yakalar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Düşünün ki Âd kavminden sonra sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Sizi onların yerine yerleştirdi. Ovalarında köşkler kurup, dağlarında kayadan evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, aralarında iman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere alay yollu: "Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?" dediler. Onlar da "Şüphesiz ki biz onunla gönderilene inananlarız. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Büyüklük taslayanlar: "Biz sizin inandığınızı inkâr edenleriz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da: "Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çökekaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Böylece onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Lut’u da kavmine gönderdik. Kavmine dedi ki: "Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz aşırı giden bir kavimsiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kavminin cevabı sadece şöyle demek oldu: "Onları (Lut âilesini) memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar güya temiz kalmaya uğraşan insanlarmış!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helâka uğrayanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve üzerlerine (helak edici) bir yağmur yağdırdık. İşte görün, günaha gömülüp gidenlerin başına geleni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız böylesi sizin için daha hayırlıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alıkoymaya ve o Allah yolunu eğriltmeye çalışmayın. Düşünün ki siz az idiniz de O sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilene inanır bir kısmı da inanmazsa, o halde Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki: "Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden çıkaracağız, yahut dinimize dönersiniz. " O da: "Biz istemesek de mi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar dininize dönersek, Allah’a karşı iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikten sonra geri dönmemiz bizim için olacak şey değil! Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah’a güvendik. " Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kavminin ileri gelen kâfirleri dediler ki: "Eğer Şuayb’e uyarsanız, yemin ederiz ki bu takdirde ziyan edenlerden olacaksınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Derken kendilerini müthiş bir sarsıntı yakalayıverdi, yurtlarında dizüstü çökekaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Şuayb’i yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibi oldular. Asıl ziyana uğrayanlar, Şuayb’i yalanlayanlar oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Şuayb onlardan yüz çevirdi. "Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Biz hangi ülkeye bir nebi/peygamber gönderdiysek, onun ehlini/halkını sıkıntıyla ve darlıkla sıkmışızdır. Umulur ki, yalvarır yakarırlar diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve: "Atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. " dediler. Biz de onları hiç hatırlarından geçmediği bir anda ansızın yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Eğer o memleketlerin halkı inansalardı ve bize karşı gelmekten sakınsalardı; elbette onlara göğün ve yerin bolluklarını verir, bereketler açardık. Fakat yalanladılar, biz de onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Yoksa o memleketlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelemeyeceğinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Yahut o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelemeyeceğinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Allah’ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın tuzağından emin olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne vâris olanlara hâlâ şu gerçek belli olmadı mı ki; eğer biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, artık hiç işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. İşte o memleketler!. . Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıklarından ötürü inanmadılar. İşte Allah kâfirlerin kalplerini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık, onların çoğunu yoldan çıkmış fâsık kimseler olarak bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onlardan sonra da Musa’yı âyetlerimizle Firavun’a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar bu âyetlere karşı zâlimlik ettiler. Bir bak, fesatçıların âkibeti nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Musa dedi ki: "Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrâiloğullarını benimle beraber gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Firavun dedi ki: "Eğer bir âyet (mucize) getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan, onu göster!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bunun üzerine asasını yere attı. Bir de ne görsünler! Apaçık bir ejderha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler! O da bakanlara bembeyaz görünüyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne emredersiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Dediler ki: "Onu ve kardeşini beklet. Şehirlere de toplayıcılar gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. "Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Sihirbazlar Firavun’a gelip: "Biz galip gelirsek, bize ücret vardır değil mi?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. O da: "Evet, o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Dediler ki: "Ey Musa! Sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atalım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. "Siz atın!" dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca halkın gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Biz de Musa’ya: "Asanı at!" diye vahyettik. Bir de ne görsünler! Onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Böylece hak yerini buldu ve onların yaptıkları bir hiç olup gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte orada yenildiler, küçük düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sihirbazlar hep birden derhal secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. "Âlemlerin Rabbine iman ettik. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. "Musa ve Harun’un Rabbine. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Firavun dedi ki: "Ben size izin vermeden O’na iman mı ettiniz? Doğrusu bu, halkı şehirden çıkarmanız için kurduğunuz bir tuzaktır. Fakat siz göreceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. "Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. (sihirbazlar) dediler ki: "Biz zaten Rabbimize döneceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "Rabbimizin âyetleri gelince, sırf onlara inandığımız için bizden intikam almak istiyorsun! Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslümanlar olarak canımızı al!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Firavun’un kavminden ileri gelenleri: "Musa’yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarıp bozgunculuk yapsınlar; seni de, ilâhlarını da terketsinler diye mi bırakıyorsun?" dediler. Firavun: "Oğullarını öldürtürüz, kadınlarını sağ bırakırız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Musa kavmine dedi ki: "Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü şüphesiz Allah’ındır, kullarından dilediğini ona vâris kılar. Hayırlı âkibet Allah’tan korkanlarındır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Dediler ki: "Sen bize gelmezden önce de, sen bize geldikten sonra da hep eziyete uğradık. " Musa da: "Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Andolsun ki biz Firavun hânedânını düşünüp ibret alırlar diye yıllarca kuraklığa, mahsul kıtlığına uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Onlara bir iyilik geldiği zaman: "Bu bizim hakkımızdır. " derlerdi. Bir kötülük dokununca, Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, kendilerinin uğradığı uğursuzluk Allah katındandır, fakat çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ve dediler ki: "Bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster, sana iman etmeyeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Bunun üzerine biz de birbirinden ayrı mucizeler olarak başlarına sel baskını, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de kibirlerine yediremediler. Onlar öyle günahkârlar gürûhu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Azap üzerlerine çökünce: "Ey Musa! Sana verdiği söz yüzü suyu hürmetine, bizim için Rabbine duâ et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki sana kesinlikle inanacağız ve İsrâiloğullarını seninle beraber göndereceğiz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Biz onlardan, geçinecekleri bir süreye kadar azabı kaldırınca, hemen sözlerinden dönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Biz de bu yüzden onlardan intikam aldık, âyetlerimizi yalanlayıp umursamadıkları için hepsini denizde boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Hor görülüp hırpalanan o kavmi de, mübarek kıldığımız yerin doğularına ve batılarına mirasçı yaptık. Sabretmelerine karşılık, Rabbinin İsrâiloğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte oldukları şeyleri yıkıp yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. İsrâiloğullarını denizden geçirdik. Orada gönülden putlara tapan bir topluluğa rastladılar. Dediler ki: "Ey Musa! Onların ilâhları olduğu gibi bize de bir ilâh yap!" O da dedi ki: "Siz gerçekten câhil bir kavimsiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Şüphesiz ki onların içinde bulundukları (din) yok olmaya mahkûmdur ve bütün yaptıkları da bâtıldır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Dedi ki: "Allah sizi âlemlere üstün kılmış iken, ben size Allah’tan başka ilâh mı arayayım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Hatırlayın o zamanı ki, biz sizi Firavun hânedânından kurtarmıştık. Onlar size işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı; oğullarınızı öldürüp, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda, Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Musa ile otuz geceye sözleştik, buna on gece daha ilâve ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit, kırk gece olarak tamamlandı. Musa, kardeşi Harun’a dedi ki: "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna gitme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuştuktan sonra: "Rabbim! Zâtını bana göster, sana bakayım. " dedi. Allah: "Sen beni aslâ göremezsin. Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durursa, sen de beni görürsün. " buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince, onu yerle bir etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca: "Allah’ım! Seni tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Allah: "Ey Musa! Seni peygamber göndermem ve seninle konuşmamla, seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Biz Musa için levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık. "Onlara sıkıca sarıl, kavmine de emret, en güzel şekilde tutsunlar. İleride size yoldan çıkmış fâsıkların harap olan yurdunu göstereceğim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, âyetlerimi idrâkten çevireceğim, anlamaktan mahrum edeceğim. Onlar bütün âyetleri (mucizeleri) görseler yine de iman etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar âyetlerimizi yalanlamışlar ve onları umursamaz olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların bütün yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Musa’nın kavmi; onun ardından kendi ziynetlerinden canlıymış gibi böğüren buzağı heykeli yaparak onu ilâh edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve yol da göstermediğini görmediler mi? Onu ilâh olarak benimsediler ve zâlimler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. (Pişmanlıklarından) başları elleri arasına düşürülüp de, kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki: "Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, andolsun ki en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Musa, kavmine öfkeli ve üzgün bir halde dönünce: "Ben sizi geride bırakıp gidince ne kötü olmuşsunuz. Rabbinizin emrinin çabucak gelmesini mi istiyorsunuz?" dedi. Elindeki Tevrat levhalarını bırakıverdi ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): "Anamın oğlu! Bunlar beni zayıf görüp hırpaladılar, az daha beni öldürüyorlardı. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zâlimler gürûhu ile bir tutma!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Musa: "Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine dâhil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Elbetteki buzağı heykelini ilah edinenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında da aşağılanma cezasına uğrayacaklar. Biz (Allah ile birlikte ilah) uyduranları böyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kötülükleri işleyip ardından tevbe eden ve iman edenler bilsinler ki; Rabbin bu hareketlerinden sonra onları şüphesiz ki bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Musa’nın öfkesi geçtikten sonra levhaları aldı. Onların bir nüshasında: "Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır. " yazılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden yetmiş kişiyi seçti. Onları bir sarsıntı tutunca, dedi ki: "Rabbim! Dileseydin bunları da beni de daha önce helâk ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helâk eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanınla dilediğini dalâlete düşürür saptırırsın, dilediğini de hidayete götürür doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "Bize dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Biz sana yöneldik. " Allah buyurdu ki: "Ben kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ben onu Allah’tan korkup kötülükten sakınanlara, zekâtını verenlere ve âyetlerimize imân etmiş olanlara yazacağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Elçi’ye, o ümmî Peygamber’e uyarlar. O Peygamber kendilerine iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helâl, çirkin şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini, sırtlarındaki zinciri kaldırıp atar. İşte o Peygamber’e inanan, saygı gösterip aziz tutan, ona yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar kurtuluşa ve saâdete erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Resulüm! De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ki ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah’a ve O’nun ümmî Peygamber’ine, Allah’a ve O’nun kelimelerine inanan Peygamber’ine iman edin. Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Musa’nın kavminden öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk’a iletirler ve hak ile hüküm verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Biz onları (Yakub’un oniki oğlundan gelen) oniki torun kabileye ayırdık. Kavmi ondan su isteyince ona: "Âsânı taşa vur!" diye vahyettik. Ondan oniki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bildi. Sonra bulutu üzerlerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzel olanlarından yiyin!" (dedik). Onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Onlara denildi ki: "Şu şehirde oturun. Orada dilediğiniz gibi yiyin. ’Hıtta (bizi affet!)’ deyin ve kapısından secde ederek girin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik edenlere daha da artıracağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Fakat içlerinden zâlim olanlar, kendilerine söylenen sözü başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulümlerinden dolayı gökten üzerlerine iğrenç bir azap gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onlara şu deniz kıyısındaki şehrin durumunu sor! Hani onlar Cumartesi yasaklarına saygısızlık edip ilâhî sınırı aşıyorlardı. Cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak sürü halinde akın akın yanlarına geliyordu. Diğer günler ise gelmiyorlardı. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. İçlerinden bir topluluk: "Allah’ın helâk edeceği veya şiddetli bir azap ile cezalandıracağı bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz?" dediler. Onlar da: "Rabbinize karşı mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah’tan korkarlar diye. " cevabını verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Onlar kendilerine verilen öğüdü unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Böylece onlar kibirlerinden dolayı kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince kendilerine: "Aşağılık birer maymun olunuz!" demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Rabbin yeminle şunu bildirdi: Elbette tâ kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kimseler gönderecektir. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verendir ve O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Biz (yahudileri) yeryüzünde birçok topluluklara ayırdık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir. (İslâm’ı kabul edenlerdir). Bundan aşağı olanlar da vardır. Belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Arkalarından onların yerine Kitab’a vâris olan bir takım kimseler geldiler. Şu aşağılık dünyanın geçici menfaatini alıyorlar ve: "Biz nasıl olsa bağışlanacağız. " diyorlardı. Onlara buna benzer bir menfaat daha gelse onu da almaktan tereddüt etmezler. Allah’a karşı gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dâir Kitap’ta onlardan söz alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri ders olarak okumamışlar mıydı? Allah’tan korkanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz ıslah edenlerin mükâfatlarını zâyi etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Bir zaman da dağı üzerlerine gölge gibi kaldırıp tutmuştuk da, üstlerine düşecek sandılar. "Size verdiğimiz (Kitab’ı) kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın. Umulur ki sakınırsınız. " dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkarıp almıştı ve onları kendi kendilerine karşı şâhit tutmuştu. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da: "Evet Rabbimizsin, buna şâhidiz. " dediler. İşte bu şâhitlendirme, kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu. " dememeniz içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Veya: "Daha önce babalarımız Allah’a şirk koştu, biz de onlardan sonra gelen nesildik. Bâtıl işleyenlerin yüzünden bizi helâk eder misin?" dememeniz içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. İşte biz âyetleri böylece açıklıyoruz. Umulur ki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlara o kimsenin haberini de anlat ki, kendisine âyetlerimizden vermiştik. Fakat o bunlardan sıyrılıp çıkmıştı. Derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Dileseydik elbette onu bu âyetlerle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin hâli böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünüp ibret alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmeden bir topluluğun misali ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Allah’ın hidayet edip doğru yola sevk ettiği kimse doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, işte onlar mahvolanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat o kalplerle anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapık ve şaşkındırlar. Ve işte onlar gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. En güzel isimler Allah’ındır. O halde Allah’a o güzel isimlerle duâ edin. O’nun isimleri hususunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yakında yaptıklarının cezalarını göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk’a iletirler ve hak ile hüküm verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Âyetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helâka yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Onlara mühlet veririm. Çünkü benim tuzağım çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Hiç düşünmediler mi ki, arkadaşlarında delilikten hiçbir eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Onlar göklerin ve yerin melekûtuna, Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye bakmazlar mı? Belki de ecelleri yaklaşmıştır. Bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Allah’ın saptırdığını yola getirecek yoktur, onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bocalayıp dururken bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Resulüm! De ki: "Onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini O’ndan başka bilecek yoktur. Ağırlığını göklerin ve yerin kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir. " Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Resulüm! De ki: "Onun bilgisi ancak Allah’ın katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. De ki: "Ben kendime Allah’ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük dokunmazdı. Ben sadece iman eden bir topluluk için uyarıcı ve müjdeciyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Sizi bir tek candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınıp huzura kavuşacağı eşini vâreden Allah’tır. Ne vakit ki o, eşini örtüp bürüyünce hafif bir yük yüklendi. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, karıkoca Rableri olan Allah’a: "Eğer bize sâlih bir çocuk verirsen muhakkak ki şükredenlerden olacağız. " diye duâ ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Fakat Allah onlara sâlih bir evlât verince, kendilerine verdiği bu nimet hakkında Allah’a ortak koştular. Oysa Allah, onların şirk koşmalarından çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Kendileri yaratıldığı halde, hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Onlar ne tapanlara ne de kendilerine hiçbir şekilde yardım edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Doğrusu Allah’ı bırakıp da taptığınız şeyler sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlü iseniz, onları çağırın da size cevap versinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Onların yürüyecekleri ayakları mı var? Tutacakları elleri mi var? Görecekleri gözleri mi var? İşitecekleri kulakları mı var? De ki: "Ortak koştuklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. "Şüphesiz ki benim dostum, Kitab’ı indiren Allah’tır. Sâlihlerin işlerini O görür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. "Sizin O’nu bırakıp da taptıklarınız ise, size yardım edemedikleri gibi, kendilerine de yardım edemezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Onları hidayete çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Af yolunu tut, iyiliği emret, câhillerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Takvâya erenler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah’ı zikrederler. Bir de bakarsın ki onlar gerçeği görüp bilmişlerdir bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. (Şeytanların) kardeşlerine gelince; şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. Onlara bir âyet getirmediğin zaman: "Sen kendin bir tane derleyip getirseydin ya!" derler. De ki: "Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu, Rabbinizden gelen basîretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır). İman eden bir topluluk için hidayet ve rahmettir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size merhamet edilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Rabbini gönülden, yalvararak, boynu bükük ve ürpererek hafif sesle sabahakşam zikret! Sakın gafillerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Doğrusu Rabbinin katında olanlar, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler. O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster