إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
İnnellezınettekav iza messehüm taifüm mineş şeytani tezekkeru fe izahüm mübsırun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
الَّذِينَ
kimseler
اتَّقَوْا
(Allah’tan) korkanlar
إِذَا
zaman
مَسَّهُمْ
kendilerine dokunduğu
طَائِفٌ
bir vesvese
مِنَ
-dan
الشَّيْطَانِ
şeytan-
تَذَكَّرُوا
düşünürler
فَإِذَا
ve o zaman
هُمْ
onlar
مُبْصِرُونَ
(gerçeği) görürler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Tanrıdan çekinenler, Şeytan’ın bir vesvesesine uğradılar mı düşünürler, bir de bakarsın ki doğru yolu görmüşler bile.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Yollarını kitap ve Allah vasıtasıyla bulanlar var ya onlara şeytandan bir kışkırtma dokunduğunda, O’nu hatırlayıp akıllarını başlarına toplarlar da, olup biteni açık bir biçimde kavramaya başlarlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Korunanlara gelince, onlara şeytandan (bedensellik kabulünde yaşayan) bir taife dokunduğunda, (hakikatlerini) tezekkür ederler... Basîretle değerlendirme yaparlar.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Takva sahiplerine şeytan tarafından bir vesvese gelecek olursa (Allah’ın emir ve yasaklarını) anarlar ve hemen (hakkı) görürler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Allah’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’dan korkanlar, kendilerine Şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman, Allah’ı ve azabını düşünürler; bir de hemen bakarsın ki, onları doğru yolu bulup Şeytan’ın vesvesesini atmışlardır bile.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Takvâ sahipleri var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda, düşünüp hemen görürler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’a karsi gelmekten sakinanlar, seytan tarafindan bir vesveseye ugrayinca, Allah’i anarlar ve hemen gercegi gorurler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Doğrusu (Allah’tan korkup fenalıklardan) sakınanlara şeytandan vesvese (azıcık bir hayâl sinyali) dokunduğunda Allah’ı anarlar ve hemen (doğruyu ve gerçeği) görürler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara şeytandan bir vesvese dokununca, hemen düşünüp gözlerini açarlar (şeytana uymazlar).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Erdemlilere her ne zaman sapkından karanlık bir öneri ulaşsa hemen hatırlarlar. Böylece hemen görürler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman, durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahib olurlar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’tan korkanlar şeytandan gelen bir dürtmeye bir kışkırtmaya uğradıklarında, Allah’ın uyarılarını hatırlar ve hemen gerçeği görürler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Tanrı’yı zikrederler), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sakınanlara şeytandan bir vesvese geldiğinde iyice düşünürler ve o takdirde hemen görürler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Takvaya erenler (yok mu?) onlara şeytandan her hangi bir arıza ilişdiği zaman (Allâhın emr veya nehy etdiği şeyleri) iyice düşünürler, bir de bakarsın ki onlar (hakıykatı) görüp bilmişlerdir bile.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Allah`dan) gerçekten sakınanlar, kendilerine şeytandan (gelen) bir vesvese dokunduğu zaman, (Allah`ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp derhâl (hakikati) gören kimselerdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak ki takvaya erenler; onlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki gördürücüdürler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Muhakkak ki Allah tan sakınanlara, şeytandan bir gurup yoldan çıkarmak için onlara uğrasalar, sakınanlar düşünürler ve hemen (doğru olanı) görürler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki; takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman (Allah’ı) tezekkür ederler (Allah’la tezekkür ederler). İşte o zaman onlar, basar edenlerdir (kalp gözlerinin basar hassası ile görürler: Casiye-23).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz takvaya erenler şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, (Allah’ı) anarlar da hemen basiret sahibi olurlar.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allaha karşı sorumluluk bilincine sahip olan kimseler, içlerinde Şeytanın esinlediği karanlık bir kuruntu uyanacak olsa (Onu anıp) akıllarını başlarına toplarlar ve hemen (olup biteni) açık bir biçimde kavramaya başlarlar,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şüphesiz, sorumluluk bilincini kuşanan kimselerin içine Şeytan tarafından kurgulanan mevhum bir görüntü yansıyacak olursa, (hemen fıtrat sözleşmesini) hatırlayıverirler ve işte o an gerçeği kavrarlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak o kimseler ki, muttakî bulunmuşlardır. Onlar kendilerine şeytan tarafindan bir arıza iliştiği zaman güzelce düşünürler. Derhal görücü kimseler olurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Takvâya erenler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah’ı zikrederler. Bir de bakarsın ki onlar gerçeği görüp bilmişlerdir bile.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’tan korkanlara şeytandan bir fısıltı/vesvese dokununca, iyice düşünür (Rablerini/Zikri/Kur’an ve ayetlerini) hatırlarlar. İşte o zaman gerçeği görürler!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’tan korkanlar şeytandan gelen bir dürtmeye bir kışkırtmaya uğradıklarında, Allah’ın uyarılarını hatırlar ve hemen gerçeği görürler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahib olurlar.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytândan gelen bir vesvese dokunduğu zaman düşünür, (gerçeği) görürler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Takvalı olanlar kendilerine şeytanların bir grubu dokunduğunda, basiret sahibi oldukları zaman gerçeği düşünürler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Allah’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Korunup sakınanlar, kendilerine şeytandan bir görüntü/dürtü gelip dokunduğunda, hemen Allah’ı hatırlarlar. İşte o anda görülmesi gerekeni görürler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who fear Allah, when a thought of evil from Satan assaults them, bring Allah to remembrance, when lo! they see (aright)!