قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
Kalel meleüllezıne keferu min kavmihı inna le nerake fı sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi(ler) ki
الْمَلَأُ
ileri gelen
الَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوا
inkarcılar
مِنْ
-nden
قَوْمِهِ
kavmi-
إِنَّا
elbette biz
لَنَرَاكَ
seni görüyoruz
فِي
içinde
سَفَاهَةٍ
bir beyinsizlik
وَإِنَّا
ve elbette biz
لَنَظُنُّكَ
zannediyoruz ki sen
مِنَ
-dansın
الْكَاذِبِينَ
yalancılar-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kavminin kâfir olanlarından ileri gelenler, şüphe yok ki dediler, biz seni sapıklık, bilgisizlik içine dalmış görmedeyiz ve sanıyoruz ki yalancılardansın sen.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Doğrusu biz seni, aklı kıt biri olarak görüyoruz ve üstelik yalancının biri olduğunu sanıyoruz."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Halkından, hakikat bilgisini inkâr etmekte olan o toplumun ileri gelenleri dedi ki: "Seni çılgınlık içinde görüyoruz... Biz senin yalancı olduğunu zannediyoruz."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Biz seni akli yetersizlik içinde görüyor ve senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz’ dediler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki: "Gerçekte biz seni ’aklî bir yetersizlik’ içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hûd’un kavminden küfre varan seçkin bir topluluk şöyle cevap verdi: "-Gerçekten biz, seni, bir çılgınlık içinde görüyoruz ve seni, hakikaten yalancılardan sanıyoruz."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Milletinin inkarci ileri gelenleri, «Biz senin beyinsiz oldugunu goruyor ve seni yalancilardan saniyoruz» dediler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kavminden inkarcı ileri gelenler, ona: «Doğrusu biz seni bir beyinsizlik ve çılgınlık içinde (bocalar) görüyor ve elbette seni yalancılardan biri sayıyoruz» dediler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Halkından ileri gelen inkârcılar ona: “Biz seni aptal olarak görüyoruz ve bir yalancı olduğunu sanıyoruz” dediler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: "Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Halkından ileri gelen inkârcılar, "Biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz. Biz seni yalancı sanıyoruz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz, ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri O’na ’Biz seni aptal olarak görüyoruz ve bir yalancı olduğunu sanıyoruz’ dediler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kavminin önde gelenlerinden küfredenler dediler ki: "Gerçekte biz seni ’akli bir yetersizlik’ içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kavminin ileri gelenlerinden kâfirler dediler ki: "Gerçekten de biz seni akılsızlık içinde görüyoruz doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Kavminin ileri gelenlerinden kâfir bir cemâat de: «Biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz, seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz» dedi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Kavminden inkâr eden ileri gelenler: `Şübhesiz ki biz, gerçekten seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz, gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz` dedi(ler).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kavminin ileri gelenlerinden küfretmiş olanlar: Gerçekten biz, seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz, seni yalancılardan sanıyoruz, dediler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kavminin hakikatları inkâr eden ileri gelenleri "Biz seni, beynini kullanamayan birisi olarak görüyoruz ve senin yalancı birisi olduğunu zannediyoruz" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onun kavminden, ileri gelenlerden inkâr edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki; biz seni bir sefihliğin (aptallığın) içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz, seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar, "Biz senin bir beyinsizlik içinde olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz" dediler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Kavmi arasından gerçeği tanımaya yanaşmayanların önde gelenleri: "Doğrusu, biz seni aklı kıt biri olarak görüyoruz ve üstelik yalancının biri olduğunu sanıyoruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Toplumunun inkarda direnen seçkinleri, "Gerçekte biz seni akıl zafiyetine uğramış biri olarak görüyoruz; üstelik biz senin yalan söylediğini düşünüyoruz" diye cevap verdiler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O’nun kavminden kâfir olan bir cemaat dedi ki: «Muhakkak biz seni sefahat içinde görüyoruz. Ve biz seni herhalde yalancılardan sanıyoruz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kavminden ileri gelen kâfirler: "Doğrusu biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve seni yalancılardan sanıyoruz. " dediler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kavminden inkârcıların ileri gelenleri dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu seni yalancılardan sanıyoruz."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri O’na ’Biz seni aptal olarak görüyoruz ve bir yalancı olduğunu sanıyoruz’ dediler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kavminin kâfir yetkilileri: "Biz, dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kavminden ileri gelen inkârcılar dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kavminden kafir olan ileri gelenleri: -Biz, senin beyinsizlik içinde olduğunu görüyoruz. Zannediyoruz ki sen yalancılardansın, dediler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki: «Gerçekte biz seni ’aklî bir yetersizlik’ içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin yalancılar olduğunu da sanmaktayız.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Toplumunun inkarcı kodamanları dediler ki: "Biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle yalancılardan olduğunu düşünüyoruz."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The leaders of the Unbelievers among his people said: "Ah! we see thou art an imbecile!" and "We think thou art a liar!"