وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
Ve nada ashabül a’rafi ricaley ya’rifunehüm bisımahüm kalu ma ağna anküm cem’uküm ve ma küntüm testekbirun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَنَادَىٰ
ve seslendiler
أَصْحَابُ
halkı
الْأَعْرَافِ
A’raf
رِجَالًا
birtakım adamlara
يَعْرِفُونَهُمْ
tanıdıkları
بِسِيمَاهُمْ
yüzlerinden
قَالُوا
dediler ki
مَا
أَغْنَىٰ
hiçbir yarar sağlamadı
عَنْكُمْ
size
جَمْعُكُمْ
topluluğunuzun
وَمَا
ne de
كُنْتُمْ
size
تَسْتَكْبِرُونَ
büyüklük taslamanız

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  A’râf erleri, yüzlerinden tanıdıkları kişilere nidâ edip derler ki: Ne malınızın çok oluşu, ne sayınızın fazla bulunuşu, ne de kulluk etmeye tenezzül etmeyip ululanmanız bir fayda vermedi size.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ne sağladı size, mal mülk biriktirmeniz ve büyüklük taslamanız."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Yine) A’râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek derler ki: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  A’raf ehli, sîmalarından kendilerini tanıdıkları (bazı cehennem ehli) ricale seslenerek şöyle dediler: "Ne zenginliğinizin, ne de büyüklenmenizin size hiçbir faydası olmadı!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Çokluğunuz (veya biriktirdikleriniz) ve büyüklenmeleriniz size bir yarar sağlamadı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: "Ne (güç ve servet) toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız (istikbarınız) size bir yarar sağlamadı."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yine A’raf ehli, (kâfirlerin elebaşlarından kara) simalarıyla tanıdıkları bir takım adamlara nida edip diyecekler ki: "- Gördünüz mü? topladığınız mallarla yârânınız, kibirle azametiniz, size hiç fayda vermedi."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (48-49) Burclarda olanlar, simalarindan tanidiklari adamlara «Toplulugunuz, topladiginiz mal ve buyukluk taslamalariniz size fayda vermedi Allah’in rahmetine erdirmeyecegine yemin ettikleriniz bunlar miydi? Oysa Allah onlara soyle der: «Cennete girin, size korku yoktur, sizler mahzun da olmayacaksiniz.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  A’ra f’dakiler simalarından tanıdıkları adamlara seslenerek, «Ne topluluğunuz ve topladığınız, ne de büyüklenip gururlandığınız şeyler sizi müstağni kılmıştır; size bir yarar da sağlamamıştır» (derler).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Yine) A`raf ehli, simalarından kendilerini tanıdıkları birtakım (inkârcı) kimselere seslenerek derler ki: “Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  A’râftakiler, simalarından tanıdıkları birtakım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz, ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı!"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Yine) A’râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek derler ki: «Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kimlik istasyonunda bulunanlar, görünüşlerinden tanıdıkları kimselere seslenirler: "Sizin cemaatiniz ve büyüklük taslamış olmanız size hiçbir yarar sağlamadı."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  A’raftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: «Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiç bir yarar sağlamadı».

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu tepelerdekiler, simalarından tanıdıkları bazı azılı kâfirlere de şöyle seslenirler. «Ne kalabalığınız ve ne de şımarmanıza yolaçan güçleriniz size yarar sağlamadı.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Orta yerdeki (A’raf’daki) adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen bir takım) adamlara seslenerek derler ki: "Ne (güç ve servet) toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız (istikbarınız) size bir yarar sağlamadı."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  A’raf halkı simalarından tanıdıkları adamlara derler ki: "Topladıklarınızın ve kibirlenmenizin size bir faydası olmadı."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Yine) a’raaf yârânı (kâfirlerden) sîmalarıyla tanıdıkları (elebaşı) birtakım adamlara şöyle nida ederek derler: «Ne çokluğunuz (yahut topladığınız mallar), ne de (hakka karşı) yeltenmekde devam etdiğiniz o kibr (-ü azamet) size hiç bir fâide vermedi».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  A`râf ehli, kendilerini sîmâlarından tanıdıkları (Cehennem ehli) birtakım adamlara da seslenerek derler ki: `(Mal ve tarafdar) toplamanız ve büyüklük taslamakta olmanız(bugün) size bir fayda vermedi!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  A’raf ashabı; simalarıyla tanıdıkları adamlara seslenirler: Topluluğunuz, topladığınız mal ve büyüklük taslamalarınız size fayda vermedi, derler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bekleme bölgesinde (cennete girecek) olanlar, yüzlerinin asıklığından ve sıkıntılı oldukları için yüzleri simsiyah kesilmiş olanlara "(dünyada iken) topladığınız mallar ve orada büyüklenmeleriniz size hiçbir fayda sağlamadı" diye seslenirler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onları yüzlerinden tanıyan A’raf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: "Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler, size fayda vermedi."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  A’raf ehli, simalarından tanıdıkları (zalim) kimselere, "Topladığınız şeyler ve büyüklük taslamalarınız size fayda vermedi" diye seslenirler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve (hayattayken) bu ayırt etme yetisine sahip olanlar, görünüşlerinden (günahkar olduklarını) çıkardıkları kimselere: "Ne sağladı size" diye seslenecekler, "maldan, (mülkten) biriktirmeniz; geçmişinizle o boş kurumlanmanız?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve (sözkonusu) ayırdetme yeteneğine sahip olanlar, belirtilerinden kim olduklarını çıkardıkları kimselere seslenecekler: "Sahi, ne sağladı size taraftarlarınız / mal-mülkünüz ve böbürlendiğiniz o nesneler?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve ashâb-ı A’râf simalarıyla tanıdıkları birtakım kişilere de nidâ ederek derler ki: «Size ne cemiyetiniz ve ne de yaptığınız tekebbür bir faide vermiş olmadı.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  A’raf ehli simâlarından tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki: "Ne taraftarlarınızın çokluğu, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda sağlamadı. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Araf ehli kendilerini simalarından tanıdıkları, birtakım adamlara seslendiler ve dediler ki: "Çokluğunuz ve büyüklük taslamanız size bir fayda vermedi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu tepelerdekiler, simalarından tanıdıkları bazı azılı kâfirlere de şöyle seslenirler. «Ne kalabalığınız ve ne de şımarmanıza yolaçan güçleriniz size yarar sağlamadı.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (48-49) A’râf ashabı, simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip: "Gördünüz ya, ne topladığınız mallarınızın, ne onca taraftarlarınızın, ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiç bir faydası olmadı!" O cennetlikleri göstererek "Sahi, şunlar "Allah, bunları asla lütfuna nail etmez." diye yeminler edip hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? derler ve sonra o cennetliklere dönerek: "Buyurun girin cennete, derler, size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  A’raf halkı, yüzlerindeki işâretleriyle tanıdıkları birtakım adamlara da ünleyerek dediler ki: "Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiçbir yarar sağlamadı."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  A’raftakiler simalarından tanıdıkları bazı adamlara seslenirler: -Topladıklarınız ve büyüklük taslıyor olmanız size fayda vermedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: «Ne (güç ve servet) toplamış olmanız, ne büyüklük taslamalarınız (istikbârınız) size bir yarar sağlamadı.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  A’raf halkı, yüzlerinden tanıdıkları bazı erkeklere seslenip şöyle derler: "Bir araya gelmeniz de büyüklük taslamanız da size hiçbir yarar sağlamadı."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The men on the heights will call to certain men whom they will know from their marks, saying: "Of what profit to you were your hoards and your arrogant ways?