فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Felemma atahüma salihan ceala lehu şürakae fıma atahüma fe tealellahü amma yüşrikun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَلَمَّا
fakat ne zaman
اتَاهُمَا
(Allah) verdi onlara
صَالِحًا
iyi, güzel (bir çocuk)
جَعَلَا
başladılar
لَهُ
O’na
شُرَكَاءَ
ortaklar koşmağa
فِيمَا
şeyde
اتَاهُمَا
kendilerine verdiği
فَتَعَالَى
oysa yücedir
اللَّهُ
Allah
عَمَّا
şeylerden
يُشْرِكُونَ
onların ortak koştukları

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlara âzâsı tam ve düzgün bir evlât verince de o yüzden şirk koştular. Oysa onların şirk koştuklarından tamamıyla münezzehtir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ne zaman ki o Allah, o ana ve babaya kusursuz bir çocuk lutfedince, kendilerine verilen bu çocuğun, dünyaya gelmesinde Allah’tan başka güçlere de bir paye yakıştırmaya kalkarlar. Oysa Allah, onların koşageldikleri ortaklıktan çok yücedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Fakat (Allah) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında (sonradan insanlar) Allah’a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlara bir sâlih (evlat) verince, onlara verdiğine bağlı olarak Allâh’a ortaklar oluşturdular... Allâh onların ortak koştuklarından Yüce’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Allah) onlara sağlıklı bir çocuk verince de, kendilerine verdiği şeyde O’na ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ama O, onlara (Adem’in çocukları erkek ve kadınlara) salih (bir çocuk) verince, kendilerine verdiği şey konusunda O’na ortaklar kılmaya başladılar. Allah, onların şirk koştuklarından Yücedir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat (Allah) onlara, her şeyi tam bir çocuk verince, tuttular çocuğun ismi üzerinde sonradan insanlar Allah’a bir takım ortaklar koşmağa başladılar. (Abdullah ismini verecek yerde, şeytanın kandırmasıyla Abdu’l Hâris ismini verdiler; yahud Âdem Aleyhisselâmın soyundan gelen çiftler, evlâdlarına Abdu’l-uzza, Abdu’l-menat ve Abdu’ş-Şems isimlerini vererek onları taptıkları putlara nisbet etmekle şirke vardılar.) Allah, onların koştukları şirkten münezzehtir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği evlat konusunda Allah`a ortaklar koştular. Allah onların ortak koştuğu şeylerden uzaktır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah onlara kusursuz bir cocuk verince, kendilerine verdigi sey hakkinda Allah’a ortaklar kostular. Allah, onlarin ortak kostuklari seylerden yucedir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ne vakit ki, Rabları onlara (dileklerine karşılık) düzenli uygun bir çocuk verdi; kendilerine verdiği bu nîmet hakkında (ölçüyü kaçırıp) Allah’a (bilmeden gizli ve örtülü anlamda) ortaklar koşmaya yöneldiler. Allah ise onların koşageldikleri ortaklıktan çok yücedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Fakat (Allah) onlara salih bir çocuk verince; kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah`a ortaklar koşarlar. Allah, onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de, Allah’ın kendilerine verdiği çocuk konusunda O’na ortaklar koşarlar. Allah, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Fakat (Allah) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında (sonradan insanlar) Allah’a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlara kusursuz bir çocuk verince, O’nun kendilerine verdiği bu hediyeyle ilgili olarak O’na ortaklar koşmaya başladılar. ALLAH onların ortak koştukları her şeyden çok yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat Allah, kendilerine salih bir evlat verince, her ikisi de tuttular verdiği evlatlar üzerine ona ortak koşmaya başladılar. Allah, onların koştukları şirkten münezzehtir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Fakat Allah onlara sağlıklı bir çocuk verince, kendilerine Allah tarafından verilen bu çocuk üzerinde Allah’a ortak koştular. Oysa Allah onların koştuğu ortaklardan münezzehtir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ama O, onlara salih (bir çocuk) verince, kendilerine verdiği şey konusunda O’na ortaklar koşmaya başladılar. Tanrı onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlara salihevlat verdiğinde ise kendisi hakkında O’na şirk koşmaya başladılar. Allah ise onların şirk koştuklarından yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Fakat (Allah) onlara düzgün (bir çocuk) verince kendilerine verdiği bu (çocuk) hakkında ona eşler tutmıya başladılar. Onlar neyi eş tutuyorlarsa Allah onlardan (münezzehdir) yücedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Fakat (onların neslinden öyle insanlar da var ki, Allah) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği (bu çocuk) hakkında O`na (Allah`a) birtakım ortaklar koşmağa başladılar. Hâlbuki Allah, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah onlara salih bir çocuk verince; kendilerine verdiği şey hakkında Allah’a ortaklar koştular. Allah, onların ortak koştukları şeyden münezzeh tir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Rableri ikisine sağlıklı bir çocuk verince, o ikisine verdiğine karşılık, ikisi de Allah’a ortak koştular. Allah onların koştukları ortaklardan çok çok yücedir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O ikisine salih bir (evlât) verdiğimiz zaman o ikisine (insanlardan bir çifte) verdiği şeylerle (hakkında) ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahû Tealâ onların şirk koştuklarından yücedir (Âlî’dir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah onlara salih bir evlat verince, kendilerine verdiği şey hakkında Allah’a ortaklar koştular. Allah, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama ne zaman ki O, kendilerine kusursuz bir (çocuk) bahşeder, hemen tutup Onun bahşettiği şeyin dünyaya gelmesinde Ondan başla güçlere de bir paye yakıştırmaya kalkarlar! Oysa, Allah, uluhiyetinde Ona ortak koştukları her şeyden, herkesten çok yücedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Fakat O kendilerine eli ayağı düzgün, kusursuz bir çocuk bahşedince de, onlara bahşettiği çocuk üzerinden O`na ortak koşmaya kalkarlar: oysa ki Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Vaktâ ki onlara sâlih evlat verdi. Bunlar kendilerine verdiği şeyde O’na (O Hâlık-i Kerîm’e) şerikler koşmaya başladılar. Allah Teâlâ ise bunların şerik koştukları şeylerden müteâlidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Fakat Allah onlara sâlih bir evlât verince, kendilerine verdiği bu nimet hakkında Allah’a ortak koştular. Oysa Allah, onların şirk koşmalarından çok yücedir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlara sağlıklı bir çocuk verince; kendilerine verdiği şey ile O’na ortaklar koştular. (Yani, sevgide Allah’ı ikinci plana koyarak müşrik oldular). Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir...

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Fakat Allah onlara sağlıklı bir çocuk verince, kendilerine Allah tarafından verilen bu çocuk üzerinde Allah’a ortak koştular. Oysa Allah onların koştuğu ortaklardan münezzehtir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah’a birtakım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Fakat (Allâh) onlara iyi, güzel bir çocuk verince, kendilerine verdiği şeyde Allah’a ortaklar koşmağa başladılar. Allâh ise onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlara sağlam bir çocuk verince, kendilerine verdiği şey hakkında Allah’a ortaklar tutarlar. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ama O, onlara (Adem’in çocukları erkek ve kadınlara) salih (bir çocuk) verince, kendilerine verdiği şey konusunda ona ortaklar kılmaya başladılar. Allah, onların şirk koşmakta olduklarından yücedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah onlara ruhta, bedende güzel bir çocuk verince, kendilerine verdiği nimete ikisi birden Allah’a ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuğu şeylerden arınmıştır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But when He giveth them a goodly child, they ascribe to others a share in the gift they have received: but Allah is exalted high above the partners they ascribe to Him.