قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Kale ya kavmi leyse bı dalaletüv ve lakinnı rasulüm mir rabbil alamın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi ki
يَا قَوْمِ
kavmim
لَيْسَ
yoktur
بِي
bende
ضَلَالَةٌ
bir sapıklık
وَلَٰكِنِّي
fakat ben
رَسُولٌ
bir elçiyim
مِنْ
tarafından
رَبِّ
Rabbi
الْعَالَمِينَ
alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O, ey kavmim dedi, bende sapıklık yok, fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Nuh, "Ey kavmim!" dedi. "Bende bir eğrilik, bir sapıklık yok; ne varki ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Nuh) dedi ki: "Ey kavmim... Bir sapık görüş yok bende... Ne var ki ben, Rabb-ül âlemîn’den bir Rasûlüm."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O: "Ey kavmim, bende bir ’şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim." dedi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunun üzerine Nûh dedi ki: "- Ey kavmim! Bende hiç bir sapıklık yoktur; lâkin ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Peygamberim.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ey kavmim! Bende bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (61-63) «Ey milletim! Bende bir sapiklik yoktur, ancak ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim, Rabbimin sozlerini size bildiriyor, ogut veriyorum. Sizin bilmediginizi Allah katindan ben biliyorum. Sakinmanizi ve boylece merhamete ugramanizi saglamak uzere sizi uyramak icin aranizdan biri vasitasiyla Rabbinizden size haber gelmesine mi sasiyorsunuz?» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O, ey kavmim, dedi, bende hiçbir sapıklık yoktur; ama ben âlemlerin Rabbından (size) gönderilen bir peygamberim.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Nuh dedi ki: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Nûh onlara) şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Dedi ki: "Halkım, bende bir sapıklık yoktur; ancak ben evrenlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Nûh) dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Nuh onlara dedi ki, «Ey soydaşlarım, bende bir sapıklık yoktur. Tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O: "Ey kavmim, bende bir ’şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben alemlerin rabbinden bir elçiyim" dedi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O şöyle dedi: "Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur, fakat ben alemlerin Rabbinden bir rasulüm."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Bunun üzerine Nuh) dedi ki: «Ey kavmim, bende hiç bir sapıklık yokdur. Fakat ben kâinatın Rabbinden (gönderilmiş) bir peygamberim».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Nûh) dedi ki: `Ey kavmim! Bende hiçbir dalâlet yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dedi ki: Ey kavmim; bende bir sapıklık yoktur. Ben, ancak alemlerin Rabbından bir peygamberim.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O şöyle dedi: "Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur, fakat ben alemlerin Rabbinden bir rasulüm."

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ey kavmim, ben dalâlette değilim! Ve fakat ben, âlemlerin Rabbinden bir resûlüm.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Ey kavmim! Bende bir sapıklık yoktur, ancak ben âlemlerin Rabbinden bir elçiyim" dedi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Nuh): "Ey kavmim" dedi, "Bende bir eğrilik/bir sapıklık yok; ne var ki, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Ey kavmim!" dedi, "Ben sapıtmış değilim, aksine ben alemlerin Rabbi tarafından seçilen bir elçiyim.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiç bir sapıklık yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Nuh onlara dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur, ancak ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (Nuh) "ey kavmim" dedi: "Bende bir sapmışlık yoktur. Ben sadece âlemlerin Rabbi’nden bir elçiyim.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Nuh onlara dedi ki, «Ey soydaşlarım, bende bir sapıklık yoktur. Tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (61-63) "Ey halkım! dedi, bende hiçbir sapıklık yok, fakat ben Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum." "Kötülüklerden korunup Allah’ın merhametine nâil olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla, Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Dedi ki: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Nuh: -Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben, ancak Alemlerin Rabbi tarafından (görevlendirilen) bir elçiyim.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O: «Ey kavmim,bende bir ’şaşırmışlık ve şapmışlık’ yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir peygamberim» dedi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Nuh dedi: "Ey toplumum! Sapıklık falan yok bende. Tam aksine ben, alemlerin Rabbi’nden bir resulüm."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He said: "O my people! No wandering is there in my (mind): on the contrary I am a messenger from the Lord and Cherisher of the worlds!