1. Andolsun bu beldeye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve and olsun baba ve çocuğuna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve iki dudak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona iki yolu gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Köle azat etmek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlığı olan bir yetime, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster