1. (Ey Rasûlüm! Bütün insanları dehşeti ile) kaplayacak olan kıyametin haberi, muhakkak ki sana gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir takım yüzler vardır ki, o gün zelildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın ateşe girerler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kaynar bir kaynaktan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara, (hayvanların bile sakınıp yiyemediği) bir nebattan başka yiyecek yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, ne besler, ne açlıktan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bir takım yüzler de o gün mes’uddur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Dünyadaki) çalışmasından ötürü hoşnuddur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Kıymet ve mevkii) yüksek bir cennetde... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öyle ki, orada boş bir söz işitmezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada var akan bir kaynak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada var yüksek tahtlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Önlerine) konmuş bardaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dizilmiş yastıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve serilmiş âla döşemeler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O kâfirler, ibret gözü ile) hâlâ bakmazlar mı deveye, nasıl yaratılmış? (Kudret ve ilmimize delâlet eden eserleri onda görmezler mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağlara bakmazlar mı, nasıl dikilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yere de bakmazlar mı, nasıl döşenmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık sen (Ey Rasûlüm, deliller göstererek) nasihat et. Sen ancak bir öğüd vericisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sen, onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak (öğüdden sonra) yüz çeviren ve (Allah’ı) inkâr eden (var ya), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah onu, en büyük azabla azablandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak ki, onların dönüşleri bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onların hesablarını görmek de yalnız bize aiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster